"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2016Năm 2013Năm 2012Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm 2003
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 7179 văn bản
  Quyết định 2555/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 23/11/2023 ] [ Hiệu lực: 23/11/2023 ]
  Quyết định 2544/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc đính chính thời hiệu thi hành của Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 23/11/2023 ] [ Hiệu lực: 23/11/2023 ]
  Quyết định 2515/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi Hồ chứa nước Vân Trục, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
  Quyết định 2514/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi Hồ chứa nước Bò Lạc, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
  Quyết định QPPL 39/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi do tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.
  [ Ban hành: 17/11/2023 ] [ Hiệu lực: 20/11/2023 ]
  Quyết định 2508/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 17/11/2023 ] [ Hiệu lực: 17/11/2023 ]
  Quyết định 2501/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án Cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch và nhà hàng Trung Kiên của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên.
  [ Ban hành: 17/11/2023 ] [ Hiệu lực: 17/11/2023 ]
  Quyết định 2472/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
  [ Ban hành: 15/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
  Công văn 9379/UBND-CN3 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc Đính chính văn bản quy định về quản lý, phân công, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
  Quyết định 2471/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trong nội bộ các dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh; Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài; Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo; UBND huyện Bình Xuyên làm chủ đầu tư.
  [ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
  Quyết định 2470/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 7).
  [ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
  Quyết định 2464/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
  [ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
  Quyết định 2463/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 Sân golf Thanh Lanh - khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
  Quyết định 2457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Công nhận quyền sử dụng đất và cho thuê đất đối với khu đất xây dựng Trụ sở đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà in Báo Vĩnh Phúc tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 13/11/2023 ] [ Hiệu lực: 13/11/2023 ]
  Quyết định 2443/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt điều chỉnh Danh mục các thủy vực tiếp nhận nước thải của các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để tổ chức khảo sát, lập dự án nạo vét, cải tạo khắc phục ô nhiễm môi trường.
  [ Ban hành: 10/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/11/2023 ]
  Quyết định 2442/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 10/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/11/2023 ]
  Quyết định 2417/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ khu đồi Rừng Nến, xã Thanh Vân và xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phong Ninh.
  [ Ban hành: 08/11/2023 ] [ Hiệu lực: 08/11/2023 ]
  Quyết định 2414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ khu vực đồi Đồng Giang, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hiền Linh.
  [ Ban hành: 08/11/2023 ] [ Hiệu lực: 08/11/2023 ]
  Quyết định 2409/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ, đất đấu giá tại xứ đồng Chục, xã Nghĩa Hưng của UBND xã Nghĩa Hưng Địa điểm: tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường.
  [ Ban hành: 08/11/2023 ] [ Hiệu lực: 08/11/2023 ]
  Quyết định 2406/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 08/11/2023 ] [ Hiệu lực: 08/11/2023 ]
  Quyết định 2401/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc đính chính Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hoà Bình Minh để giao cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ ô tô Hoà Bình Minh tiếp tục thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Showroom buôn bán ô tô Honda Vĩnh Phúc và kinh doanh vật liệu xây dựng tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
  [ Ban hành: 07/11/2023 ] [ Hiệu lực: 07/11/2023 ]
  Quyết định 2400/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND xã Tuân Chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hoá, khu thể thao thôn Quảng Cư, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường.
  [ Ban hành: 07/11/2023 ] [ Hiệu lực: 07/11/2023 ]
  Quyết định 2399/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Khu nghỉ dưỡng M.Land tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên của Công ty Cổ phần M.Land.
  [ Ban hành: 07/11/2023 ] [ Hiệu lực: 07/11/2023 ]
  Quyết định 2388/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Lạc.
  [ Ban hành: 06/11/2023 ] [ Hiệu lực: 06/11/2023 ]
  Quyết định QPPL 38/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp trong tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 03/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
  Quyết định 2361/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  [ Ban hành: 01/11/2023 ] [ Hiệu lực: 01/11/2023 ]
  Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo, xây dựng mở rộng di tích đền thờ Nguyễn Duy Thì, Thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên.
  [ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 31/10/2023 ]
  Nghị quyết 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu công viên cây xanh, quảng trường huyện Tam Dương.
  [ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 31/10/2023 ]
  Nghị quyết 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (bổ sung), quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
  [ Ban hành: 31/10/2023 ] [ Hiệu lực: 31/10/2023 ]