"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Quyết định 2544/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính thời hiệu thi hành của Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/11/2023 ] [ Hiệu lực: 23/11/2023 ]
Quyết định 2555/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/11/2023 ] [ Hiệu lực: 23/11/2023 ]
Quyết định 2514/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi Hồ chứa nước Bò Lạc, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
Quyết định 2515/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi Hồ chứa nước Vân Trục, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
Quyết định QPPL 39/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi do tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.
[ Ban hành: 17/11/2023 ] [ Hiệu lực: 20/11/2023 ]
Quyết định 2501/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án Cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch và nhà hàng Trung Kiên của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên.
[ Ban hành: 17/11/2023 ] [ Hiệu lực: 17/11/2023 ]
Quyết định 2508/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2023 ] [ Hiệu lực: 17/11/2023 ]
Quyết định 2472/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 15/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
Quyết định 2483/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
[ Ban hành: 15/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
Quyết định 2463/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 Sân golf Thanh Lanh - khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
Quyết định 2470/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 7).
[ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
Quyết định 2471/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trong nội bộ các dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh; Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài; Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo; UBND huyện Bình Xuyên làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
Quyết định 2464/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
[ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
Công văn 9379/UBND-CN3 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Đính chính văn bản quy định về quản lý, phân công, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
Quyết định 2457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận quyền sử dụng đất và cho thuê đất đối với khu đất xây dựng Trụ sở đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà in Báo Vĩnh Phúc tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/11/2023 ] [ Hiệu lực: 13/11/2023 ]