"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 1768/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Phúc Yên tại phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/08/2023 ]
Quyết định 1761/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban quản lý DA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.
[ Ban hành: 09/08/2023 ] [ Hiệu lực: 09/08/2023 ]
Quyết định 1757/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án Xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại tại xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Hùng Tài.
[ Ban hành: 08/08/2023 ] [ Hiệu lực: 08/08/2023 ]
Quyết định 1756/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 -2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/08/2023 ] [ Hiệu lực: 08/08/2023 ]
Quyết định 1741/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH An Phú để thực hiện một số hạng mục dự án Khu nhà ở hỗn hợp và thu nhập thấp An Phú tại Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/08/2023 ] [ Hiệu lực: 07/08/2023 ]
Quyết định 1744/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh sách các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành.
[ Ban hành: 07/08/2023 ] [ Hiệu lực: 07/08/2023 ]
Quyết định 1750/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 07/08/2023 ] [ Hiệu lực: 07/08/2023 ]
Quyết định 1751/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính một phần Quyết định số 711/QĐ-CT ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 07/08/2023 ] [ Hiệu lực: 07/08/2023 ]
Quyết định 1721/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.
[ Ban hành: 04/08/2023 ] [ Hiệu lực: 04/08/2023 ]
Quyết định 1690/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 01/08/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Quyết định 1691/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.
[ Ban hành: 01/08/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Quyết định 1693/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực Việc làm, Bảo trợ xã hội tiếp nhận tại Ngân hàng chính sách cấp tỉnh, cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
[ Ban hành: 01/08/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Quyết định 1669/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án khu đô thị mới tại thị trấn Tứ trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phúc Sơn.
[ Ban hành: 27/07/2023 ] [ Hiệu lực: 27/07/2023 ]
Quyết định 1635/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Đất đai, lĩnh vực Giao dịch đảm bảo thuộc thẩm quyền quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 25/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/07/2023 ]
Quyết định 1633/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/07/2023 ]
Quyết định 1656/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/07/2023 ]
Quyết định 1620/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 3)
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Quyết định 1621/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 6)
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Quyết định 1603/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Chấn Hưng để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư mới xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2).
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/07/2023 ]
Quyết định 1605/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/07/2023 ]
Quyết định 1589/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/07/2023 ]
Quyết định 1596/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/07/2023 ]
Quyết định 1597/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT .
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/07/2023 ]
Quyết định 1588/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt điều chỉnh thiết kế đô thị các công trình thuộc đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/07/2023 ]
Quyết định 1594/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ một số cây dược liệu không có trong bảng giá tại Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Dương I- Khu vực 2.
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/07/2023 ]
Quyết định 1602/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bàn giao đất (đợt 1) cho Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc. Hạng mục: công trình điều tiết Lạc Ý thuộc lưu vực B2 tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc và phường Đống Tâm- thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/07/2023 ]
Quyết định 1582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an thành phố Vĩnh Yên thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, địa điểm tại phường Định Trung, thành phố vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/07/2023 ] [ Hiệu lực: 17/07/2023 ]
Quyết định QPPL 26/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/07/2023 ]
Quyết định 1566/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Quyết định 1567/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh mục tiêu của Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]