264
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng
Tổng số: 264 văn bản

Quyết định 2598/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2040 - Tỷ lệ 1/10.000.
[ Ban hành: 28/11/2023 ] [ Hiệu lực: 28/11/2023 ]
Quyết định QPPL 29/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị; phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/08/2023 ] [ Hiệu lực: 15/09/2023 ]
Quyết định 1812/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ thông số quy hoạch trong đồ án Quy hoạch phân khu D1 tỷ lệ 1/2000 khu vực phát triển đô thị dịch vụ hai bên Đường tỉnh 310 thuộc huyện Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 14/08/2023 ]
Quyết định 1566/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Quyết định 1522/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Định Trung (điều chỉnh cục bộ trong phạm vi thực hiện dự án Khu đô thị mới Định Trung, thuộc đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu dân cư giãn dân, giao đất ở CBCNV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, đấu giá QSDĐ và công trình thiết chế văn hóa thể thao tại phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên).
[ Ban hành: 11/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/07/2023 ]
Quyết định 1454/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 20 tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 03/07/2023 ] [ Hiệu lực: 03/07/2023 ]
Quyết định 1447/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/06/2023 ] [ Hiệu lực: 29/06/2023 ]
Quyết định 1409/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/06/2023 ]
Quyết định QPPL 21/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về quản lý, phân công, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/06/2023 ] [ Hiệu lực: 21/06/2023 ]
Quyết định 1337/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính “Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)”.
[ Ban hành: 20/06/2023 ] [ Hiệu lực: 20/06/2023 ]
Quyết định 1306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Phoenix Town tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 14/06/2023 ] [ Hiệu lực: 14/06/2023 ]
Quyết định 1287/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 21 tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/06/2023 ] [ Hiệu lực: 09/06/2023 ]
Quyết định 1264/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Khu vực phát triển đô thị Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/06/2023 ] [ Hiệu lực: 08/06/2023 ]
Quyết định 1266/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Khu vực phát triển đô thị Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/06/2023 ] [ Hiệu lực: 08/06/2023 ]
Quyết định 1267/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hồ sơ Khu vực phát triển đô thị Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/06/2023 ] [ Hiệu lực: 08/06/2023 ]
Quyết định 1268/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Khu vực phát triển đô thị Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/06/2023 ] [ Hiệu lực: 08/06/2023 ]
Quyết định 1132/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh thiết kế đô thị công trình Nhà ở xã hội XH02 và XH03 thuộc đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung (nay là phường Định Trung), thành phố Vĩnh Yên – Mountain view.
[ Ban hành: 25/05/2023 ] [ Hiệu lực: 25/05/2023 ]
Quyết định 1095/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 (lần 2).
[ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
Quyết định 1096/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu B2 tỉ lệ 1/2000 khu vực phát triển đô thị, dịch vụ tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc, huyện Tam Dương (lần 1).
[ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
Quyết định 1097/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 (lần 1).
[ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
Quyết định 1098/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCXD tỷ lệ 1/5000 Phát triển du lịch, dịch vụ khu vực chân núi Tam Đảo đến năm 2030.
[ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
Quyết định 823/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/04/2023 ] [ Hiệu lực: 17/04/2023 ]
Quyết định 646/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 3).
[ Ban hành: 23/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
Quyết định 615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 18 tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 21/03/2023 ]
Quyết định 618/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 19 tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 21/03/2023 ]
Quyết định 607/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định các vị trí được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án: Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (đợt 2).
[ Ban hành: 20/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/03/2023 ]
Quyết định 527/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên (lần 2).
[ Ban hành: 08/03/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Quyết định 528/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm văn hóa thể thao và giải trí Vĩnh Phúc tại phường Ngô Quyền và phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (lần 2).
[ Ban hành: 08/03/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Quyết định 324/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
Quyết định 273/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHPK C1 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ khu vực hai bên Quốc lộ 2 tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/02/2023 ] [ Hiệu lực: 09/02/2023 ]