103
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục
Tổng số: 103 văn bản

Quyết định 2553/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục các kỳ thi thuộc lĩnh vực giáo dục được tổ chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/11/2023 ] [ Hiệu lực: 23/11/2023 ]
Quyết định 1197/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
Quyết định 1047/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/05/2023 ]
Quyết định 901/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.
[ Ban hành: 25/04/2023 ] [ Hiệu lực: 25/04/2023 ]
Quyết định 838/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Quyết định 777/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đào Duy Từ, loại hình tư thục.
[ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/04/2023 ]
Quyết định 757/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/04/2023 ]
Quyết định 755/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh số nội dung trong Đề án Xây dựng không gian đọc sách mở và thân thiện trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/04/2023 ]
Quyết định 602/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 504/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2023-2024 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/03/2023 ] [ Hiệu lực: 07/03/2023 ]
Quyết định QPPL 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/02/2023 ] [ Hiệu lực: 25/02/2023 ]
Quyết định 191/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 30/01/2023 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
Quyết định 50/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022.
[ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Quyết định 2593/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
[ Ban hành: 22/12/2022 ] [ Hiệu lực: 22/12/2022 ]
Quyết định 2480/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Xây dựng không gian đọc sách mở và thân thiện trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/12/2022 ] [ Hiệu lực: 13/12/2022 ]
Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, học viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Nghị quyết 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2023.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Quyết định 2131/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
[ Ban hành: 15/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/11/2022 ]
Quyết định 1778/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
[ Ban hành: 03/10/2022 ] [ Hiệu lực: 03/10/2022 ]
Quyết định 1759/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ngoài công lập giai đoạn 2022-2026”.
[ Ban hành: 28/09/2022 ] [ Hiệu lực: 28/09/2022 ]
Quyết định 1688/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm 2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/09/2022 ] [ Hiệu lực: 20/09/2022 ]
Quyết định QPPL 28/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, bồi dưỡng đội tuyển tham dự các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu vực tại tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/09/2022 ] [ Hiệu lực: 25/09/2022 ]
Quyết định 1513/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 -2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/08/2022 ] [ Hiệu lực: 16/08/2022 ]
Quyết định 1421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
[ Ban hành: 29/07/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]
Quyết định 1018/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 27/05/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ] [ Hết hiệu lực: 30/01/2023 ]
Quyết định 987/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số chính sách hỗ trợ học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích trong học tập giai đoạn 2022-2025”.
[ Ban hành: 23/05/2022 ] [ Hiệu lực: 23/05/2022 ]
Quyết định 874/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 09/05/2022 ] [ Hiệu lực: 09/05/2022 ]
Quyết định 841/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 Giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 04/05/2022 ] [ Hiệu lực: 04/05/2022 ]
Quyết định 777/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định 745/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/04/2022 ]