346
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 346 văn bản

Quyết định 1860/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính.
[ Ban hành: 22/08/2023 ] [ Hiệu lực: 22/08/2023 ]
Quyết định 1524/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển nguồn kinh phí năm 2022 sang năm 2023 và cấp bổ sung kinh phí thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 11/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/07/2023 ]
Chỉ thị 19/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT TRONG VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
[ Ban hành: 03/07/2023 ] [ Hiệu lực: 03/07/2023 ]
Quyết định 1430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường - đợt 1 năm 2023.
[ Ban hành: 28/06/2023 ] [ Hiệu lực: 28/06/2023 ]
Quyết định 1431/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Công trình: Kè chống sạt lở đê sông Cà Lồ và đê sông Bá Hanh địa phận thành phố Phúc Yên tại phường Tiền Châu, phường Nam Viêm, phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên và Dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường VĐ5 - Vùng thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường VĐ5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang) tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên.
[ Ban hành: 28/06/2023 ] [ Hiệu lực: 28/06/2023 ]
Quyết định 1434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án đường vành đai II đoạn từ QL2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc tại phường Hội Hợp và phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/06/2023 ] [ Hiệu lực: 28/06/2023 ]
Quyết định 1436/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Khai Quang (phần mở rộng) tại xã Hương Sơn, xã Quất Lưu, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/06/2023 ] [ Hiệu lực: 28/06/2023 ]
Quyết định 1439/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Khai Quang (phần mở rộng) tại xã Hương Sơn, xã Quất Lưu, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/06/2023 ] [ Hiệu lực: 28/06/2023 ]
Quyết định 1354/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói.
[ Ban hành: 21/06/2023 ] [ Hiệu lực: 21/06/2023 ]
Quyết định 1310/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Yên Lạc (đợt 1).
[ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
Quyết định 1244/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất đối với dự án: Khu Trung tâm văn hóa, thể thao và giải trí Vĩnh Phúc tại phường Ngô Quyền và phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 06/06/2023 ] [ Hiệu lực: 06/06/2023 ]
Quyết định 1103/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City (Giai đoạn II) tại TT Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/05/2023 ] [ Hiệu lực: 22/05/2023 ]
Quyết định QPPL 15/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
Quyết định 1076/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành và phân công thực hiện Khung chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
Quyết định 1046/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/05/2023 ]
Quyết định 1001/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển nguồn kinh phí năm 2022 sang năm 2023.
[ Ban hành: 11/05/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ]
Quyết định 1011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Tự và UBND thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 11/05/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ]
Quyết định 1013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 11/05/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ]
Quyết định 1014/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 11/05/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ]
Quyết định 1015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 11/05/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ]
Quyết định 850/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Bệnh viện Phục hồi chức năng và Trường THPT Kim Ngọc giai đoạn 2023-2025.
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Quyết định 813/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2023 (đợt 4).
[ Ban hành: 14/04/2023 ] [ Hiệu lực: 14/04/2023 ]
Quyết định 808/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2023 (đợt 3).
[ Ban hành: 13/04/2023 ] [ Hiệu lực: 13/04/2023 ]
Quyết định 772/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 07/04/2023 ] [ Hiệu lực: 07/04/2023 ]
Quyết định 773/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/04/2023 ] [ Hiệu lực: 07/04/2023 ]
Quyết định 744/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi danh mục thủ tục hành chính và sửa đổi Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính 4 tại chỗ lĩnh vực Lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Quyết định 726/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2023 (đợt 2).
[ Ban hành: 04/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/04/2023 ]
Quyết định 727/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 (đợt 1).
[ Ban hành: 04/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/04/2023 ]
Quyết định 688/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 29/03/2023 ] [ Hiệu lực: 29/03/2023 ]
Quyết định 582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]