234
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
Tổng số: 234 văn bản

Quyết định 2487/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trong nội bộ các dự án do UBND huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 15/11/2023 ] [ Hiệu lực: 15/11/2023 ]
Quyết định 2461/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trong nội bộ các dự án do UBND thành phố Phúc Yên; UBND huyện Tam Đảo làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
Quyết định 2462/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trong nội bộ các dự án do UBND huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
Quyết định 2469/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 4) và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023.
[ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/11/2023 ]
Quyết định 1900/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án kinh doanh gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, sản phẩm nội ngoại thất của Công ty TNHH Hoàng Minh Đạt.
[ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
Quyết định 1897/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Cơ sở trưng bày, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng, vật tư xây lắp tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường của Công ty TNHH thương mại Khánh An Phú.
[ Ban hành: 25/08/2023 ] [ Hiệu lực: 25/08/2023 ]
Quyết định 1620/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 3)
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Quyết định 1621/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 6)
[ Ban hành: 20/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Quyết định QPPL 26/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/07/2023 ]
Quyết định 1577/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án đầu tư xây dựng trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư xây lắp của Công ty Công ty TNHH dịch vụ thương mại Lục Ca.
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Quyết định 1578/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ Tam Đảo của Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tam Đảo.
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Quyết định 1486/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án kinh doanh sản phẩm điện tử, điện lạnh và điện dân dụng khác của Công ty TNHH Quyết Tiến Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/07/2023 ] [ Hiệu lực: 06/07/2023 ]
Quyết định 1449/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong nội bộ các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư; nội bộ các dự án do UBND thành phố Phúc Yên, UBND huyện Vĩnh Tường quản lý.
[ Ban hành: 30/06/2023 ] [ Hiệu lực: 30/06/2023 ]
Quyết định 1358/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ Dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu Phương Thao.
[ Ban hành: 21/06/2023 ] [ Hiệu lực: 21/06/2023 ]
Quyết định 1359/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và tổng hợp Tùng Ngân của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hải Hùng.
[ Ban hành: 21/06/2023 ] [ Hiệu lực: 21/06/2023 ]
Quyết định 1341/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỐ 2 KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA NAM THÀNH PHỐ VĨNH YÊN.
[ Ban hành: 20/06/2023 ] [ Hiệu lực: 20/06/2023 ]
Quyết định 1263/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án Sân gôn Thanh Lanh – Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/06/2023 ] [ Hiệu lực: 07/06/2023 ]
Quyết định 1074/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 5).
[ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
Quyết định 1075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2).
[ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
Quyết định 870/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nội bộ dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 20/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
Quyết định 822/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030.
[ Ban hành: 17/04/2023 ] [ Hiệu lực: 17/04/2023 ]
Quyết định 790/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nội bộ các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 12/04/2023 ] [ Hiệu lực: 12/04/2023 ]
Quyết định QPPL 06/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/03/2023 ] [ Hiệu lực: 10/04/2023 ]
Quyết định 420/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục TTHC được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/02/2023 ] [ Hiệu lực: 27/02/2023 ]
Quyết định 204/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nội bộ các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 01/02/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
Quyết định QPPL 55/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 21/01/2023 ]
Quyết định 2742/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn còn lại ngân sách Trung ương năm 2023.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định 2684/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/12/2022 ]
Quyết định 2689/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 và Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022.
[ Ban hành: 29/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/12/2022 ]
Quyết định QPPL 47/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]