660
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH UBND tỉnh Vĩnh Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Tổng số: 660 văn bản

Quyết định QPPL 08/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/02/2024 ] [ Hiệu lực: 20/02/2024 ]
Quyết định QPPL 07/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/02/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
Chỉ thị 24/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/11/2023 ] [ Hiệu lực: 28/11/2023 ]
Quyết định 2587/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bàn giao diện tích đất đã giải phóng mặt bằng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo để đầu tư xây dựng Làng văn hoá kiểu mẫu thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/11/2023 ] [ Hiệu lực: 28/11/2023 ]
Quyết định 2558/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh nội dung về thời hạn giao đất tại Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giao đất theo QHCT tỷ lệ 1/500 khu Q1 dự án Khu biệt thự, nhà nghỉ cuối tuần và Du lịch sinh thái Thanh Xuân tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên), tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/11/2023 ] [ Hiệu lực: 23/11/2023 ]
Quyết định 2524/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất cho Công ty TNHH Hoàng Minh Đạt thuê đất thực hiện dự án kinh doanh gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 22/11/2023 ] [ Hiệu lực: 22/11/2023 ]
Quyết định 2536/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất cho Công ty TNHH Trường Phú VP thuê đất thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh vật liệu xây dựng kết hợp Văn phòng làm việc tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/11/2023 ] [ Hiệu lực: 22/11/2023 ]
Quyết định 2519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 21/11/2023 ] [ Hiệu lực: 21/11/2023 ]
Quyết định 2050/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/09/2023 ] [ Hiệu lực: 21/09/2023 ]
Quyết định 1864/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 22/08/2023 ] [ Hiệu lực: 22/08/2023 ]
Quyết định QPPL 27/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/08/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
Quyết định 1635/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Đất đai, lĩnh vực Giao dịch đảm bảo thuộc thẩm quyền quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 25/07/2023 ] [ Hiệu lực: 25/07/2023 ]
Quyết định 1603/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Chấn Hưng để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư mới xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2).
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/07/2023 ]
Quyết định 1605/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/07/2023 ]
Quyết định 1582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an thành phố Vĩnh Yên thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, địa điểm tại phường Định Trung, thành phố vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/07/2023 ] [ Hiệu lực: 17/07/2023 ]
Quyết định 1567/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh mục tiêu của Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Quyết định 1538/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi sông Hồng thuộc địa bàn các xã Đại Tự, xã Hồng Châu, xã Trung Kiên, huyên Yên Lạc và xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/07/2023 ] [ Hiệu lực: 13/07/2023 ]
Quyết định 1507/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố danh mục thủ tục hành được chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 10/07/2023 ] [ Hiệu lực: 10/07/2023 ]
Quyết định 1508/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 10/07/2023 ] [ Hiệu lực: 10/07/2023 ]
Quyết định 1451/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 03/07/2023 ] [ Hiệu lực: 03/07/2023 ]
Quyết định 1452/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 03/07/2023 ] [ Hiệu lực: 03/07/2023 ]
Quyết định 1437/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ đất san lấp khu đồi Bắc Xa thuộc thị trấn Hợp Hòa, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Bắc Mê Kông.
[ Ban hành: 28/06/2023 ] [ Hiệu lực: 28/06/2023 ]
Quyết định 1384/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 1).
[ Ban hành: 23/06/2023 ] [ Hiệu lực: 23/06/2023 ]
Quyết định 1385/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 23/06/2023 ] [ Hiệu lực: 23/06/2023 ]
Quyết định 1373/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh giao đất theo điều chỉnh dự án đầu tư và điều chỉnh QHCT 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 đối với dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện II do Công ty Cổ phần Vina - CPK làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 22/06/2023 ] [ Hiệu lực: 22/06/2023 ]
Quyết định 1349/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Đóng cửa mỏ khoáng sản tại Mỏ đá Trung Màu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.
[ Ban hành: 21/06/2023 ] [ Hiệu lực: 21/06/2023 ]
Quyết định 1339/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất cho Hợp tác xã Giao thông vận tải Hoàng Việt thuê đất thực hiện dự án Đầu tư kinh doanh vận tải hành khách và bãi đỗ xe tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên
[ Ban hành: 20/06/2023 ] [ Hiệu lực: 20/06/2023 ]
Quyết định 1340/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Sóc
[ Ban hành: 20/06/2023 ] [ Hiệu lực: 20/06/2023 ]
Quyết định 1308/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Minh Tiến và Công ty Cổ phần may Kim Nguyễn thuê thực hiện dự án Trung tâm dạy nghề kết hợp gia công hàng may mặc xuất khẩu tại xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
Quyết định 1307/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất cho Công ty TNHH Minh Tuấn thuê đất thực hiện dự án xây dựng khách sạn Minh Tuấn tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/06/2023 ] [ Hiệu lực: 14/06/2023 ]