77
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng
Tổng số: 77 văn bản

Quyết định 2631/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo mở rộng Đường nội thị thị trấn Lập Thạch đoạn ĐT.306 từ Km19+200-Km20+553.
Quyết định 2805/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu 4 tại thành phố Vĩnh Yên (khu vực tổ dân phố Vĩnh Thịnh, Thanh Giã – phường Khai Quang).
[ Ban hành: 16/11/2020 ] [ Hiệu lực: 16/11/2020 ]
Quyết định 2689/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu công viên cây xanh tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 03/11/2020 ] [ Hiệu lực: 03/11/2020 ]
Quyết định 2664/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình: Đường trục Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ QL2A tránh thành phố Vĩnh Yên đến đường vành đai 3.
[ Ban hành: 29/10/2020 ] [ Hiệu lực: 29/10/2020 ]
Quyết định 2666/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng ĐT.305, đoạn từ Km0+00 đến Km3+750 (địa phận huyện Yên Lạc).
[ Ban hành: 29/10/2020 ] [ Hiệu lực: 29/10/2020 ]
Quyết định 2667/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính thông tin tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 29/10/2020 ] [ Hiệu lực: 29/10/2020 ]
Quyết định 2656/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định các vị trí được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án: Khu trung tâm thương mại và Nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2 tại huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 27/10/2020 ] [ Hiệu lực: 27/10/2020 ]
Quyết định 2613/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 21/10/2020 ]
Quyết định 2610/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang khu vực hai bên Quốc lộ 2C tại xã Thanh Vân và xã Đạo Tú, huyên Tam Dương (khu số 20).
[ Ban hành: 20/10/2020 ] [ Hiệu lực: 20/10/2020 ]
Quyết định 2611/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên đường Hợp Thịnh - Đạo Tú tại xã Duy Phiên và xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (khu số 9).
[ Ban hành: 20/10/2020 ] [ Hiệu lực: 20/10/2020 ]
Quyết định 2502/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và Phát triển đô thị khu vực số 4 thành phố Phúc Yên (khu vực Xuân Phương, phường Phúc Thắng và một phần phường Trưng Nhị).
[ Ban hành: 08/10/2020 ] [ Hiệu lực: 08/10/2020 ]
Quyết định 2451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHPK C4 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ tại huyện Bình Xuyên (lần 2).
[ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
Quyết định 2401/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCXD tỉ lệ 1/5000 Khu vực phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị phía bắc hồ Đại Lải thuộc thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên (lần 2).
[ Ban hành: 25/09/2020 ] [ Hiệu lực: 25/09/2020 ]
Quyết định 2397/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2.
[ Ban hành: 24/09/2020 ] [ Hiệu lực: 24/09/2020 ]
Quyết định 2355/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồng Thịnh xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 22/09/2020 ] [ Hiệu lực: 22/09/2020 ]
Quyết định 2354/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt QHCT tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
Quyết định 2340/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ QHPK A5 tỉ lệ 1/2000 phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương (lần 3).
[ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 18/09/2020 ]
Quyết định 2327/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHPK C1 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ khu vực hai bên Quốc lộ 2 tại huyện Bình Xuyên (lần 1).
[ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 17/09/2020 ]
Quyết định 2189/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt QHCT tỉ lệ 1/500 QHCT tỉ lệ 1/500 hai bên đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi khu danh thắng Tây Thiên huyện Tam Đảo và huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 27/08/2020 ] [ Hiệu lực: 27/08/2020 ]
Quyết định 1959/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên.
[ Ban hành: 05/08/2020 ] [ Hiệu lực: 05/08/2020 ]
Quyết định 1888/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/07/2020 ] [ Hiệu lực: 29/07/2020 ]
Quyết định 1880/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Xây dựng.
[ Ban hành: 28/07/2020 ] [ Hiệu lực: 28/07/2020 ]
Quyết định 1839/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh QHCT tỉ lệ 1/500 Khu công nghiệp Bình Xuyên II tại thị trấn Bá Hiến, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên (lần 4).
[ Ban hành: 23/07/2020 ] [ Hiệu lực: 23/07/2020 ]
Quyết định 1660/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lập Quy hoạch chung đô thị Liên Châu, huyện Yên Lạc đến năm 2030.
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 13/07/2020 ]
Quyết định 1639/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ thông số tầng cao xây dựng theo đồ án QHPK A4 tỷ lệ 1/2000 và điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu phố mới FairyTown tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (lần 3).
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Quyết định 1607/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường Nguyễn Tất Thành tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (Khu số 03).
[ Ban hành: 08/07/2020 ] [ Hiệu lực: 08/07/2020 ]
Quyết định 1608/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường Tỉnh 310 tại thị trấn Bá Hiến và xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên (Khu số 04).
[ Ban hành: 08/07/2020 ] [ Hiệu lực: 08/07/2020 ]
Quyết định 1584/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên đường Vĩnh Yên – Yên Lạc tại thị trấn Yên Lạc, xã Bình Định và xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (khu số 15).
[ Ban hành: 06/07/2020 ] [ Hiệu lực: 06/07/2020 ]
Quyết định 1588/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất bổ sung (lần 3) và điều chỉnh giao đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên-MOUNTAIN VIEW (theo Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 26/11/2019).
[ Ban hành: 06/07/2020 ] [ Hiệu lực: 06/07/2020 ]
Quyết định 1515/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu vực hai bên trục đường QL2 BOT đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên tại phường Đồng Tâm và xã Thanh Trù – Vĩnh Yên và xã Đồng Cương – Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (khu vực 16).
[ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 29/06/2020 ]