118
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng
Tổng số: 118 văn bản

Quyết định 2631/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo mở rộng Đường nội thị thị trấn Lập Thạch đoạn ĐT.306 từ Km19+200-Km20+553.
Quyết định 729/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh dự toán lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 26/03/2021 ] [ Hiệu lực: 26/03/2021 ]
Quyết định 705/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/03/2021 ] [ Hiệu lực: 24/03/2021 ]
Quyết định đính chính 633/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 15/03/2021 ]
Quyết định QPPL 06/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 25/03/2021 ]
Quyết định 603/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt danh mục đồ án tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2021).
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Quyết định 507/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Đường nối từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Vành đai 2, TP. Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 03/03/2021 ] [ Hiệu lực: 03/03/2021 ]
Quyết định 449/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương là đô thị loại V.
[ Ban hành: 24/02/2021 ] [ Hiệu lực: 24/02/2021 ]
Quyết định 412/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 23/02/2021 ] [ Hiệu lực: 23/02/2021 ]
Quyết định 413/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 23/02/2021 ] [ Hiệu lực: 23/02/2021 ]
Quyết định 363/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hoa Sơn huyện Lập Thạch - Tỷ lệ 1/5000.
[ Ban hành: 09/02/2021 ] [ Hiệu lực: 09/02/2021 ]
Quyết định 364/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực phát triển đô thị mới tại thị trấn Hương Canh, xã Tân Phong và xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 09/02/2021 ] [ Hiệu lực: 09/02/2021 ]
Quyết định 339/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định các vị trí được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án: Khu đô thị Hùng Vương – Tiền Châu, thành phố Phúc Yên do Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long làm Chủ đầu tư.
[ Ban hành: 08/02/2021 ] [ Hiệu lực: 08/02/2021 ]
Quyết định 340/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Yên Lạc – Dragon City tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (lần 3).
[ Ban hành: 08/02/2021 ] [ Hiệu lực: 08/02/2021 ]
Quyết định 258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Tư vấn xác định Cơ cấu chi phí năm gốc 2020 và Chỉ số giá xây dựng năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/01/2021 ] [ Hiệu lực: 28/01/2021 ]
Quyết định 84/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt phê duyệt QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên Quốc lộ 2C tại xã Hợp Thịnh huyện Tam Dương và xã Đồng Văn huyện Yên Lạc (khu số 18).
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định 86/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường vành đai 2 tại xã Định Trung thành phố Vĩnh Yên và xã Thanh Vân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (khu số 13).
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định 93/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên – Sky Garden (lần 2).
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định 85/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên đường tỉnh 310 tại thị trấn Gia Khánh (khu số 06).
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định 66/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu vực phát triển đô thị mới tại thị trấn Hương Canh, xã Tân Phong và xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 14/01/2021 ]
Quyết định 28/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 28/11/2019, Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 26/8/2020, số 2513/QĐ-UBND ngày 09/10/2020, số 2915/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/01/2021 ] [ Hiệu lực: 08/01/2021 ]
Quyết định 19/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường (lần 4).
[ Ban hành: 07/01/2021 ] [ Hiệu lực: 07/01/2021 ]
Quyết định 08//QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/01/2021 ] [ Hiệu lực: 16/01/2021 ]
Quyết định 3372/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc tại thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3415/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng huyện Vĩnh Tường đến năm 2030.
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHPK xây dựng tỉ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp – dịch vụ khu vực hai bên đường từ cầu Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 29/12/2020 ] [ Hiệu lực: 29/12/2020 ]
Quyết định 3258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 3211/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/12/2020 ] [ Hiệu lực: 21/12/2020 ]
Quyết định 3206/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHPK C3 tỉ lệ 1/2000 phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch khu vực phía nam hồ Đại Lải.
[ Ban hành: 21/12/2020 ] [ Hiệu lực: 21/12/2020 ]
Quyết định 3170/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chuyển chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 16/12/2020 ] [ Hiệu lực: 16/12/2020 ]