242
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng
Tổng số: 242 văn bản

Quyết định 646/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 3).
[ Ban hành: 23/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
Quyết định 615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 18 tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 21/03/2023 ]
Quyết định 618/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 19 tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 21/03/2023 ]
Quyết định 607/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định các vị trí được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án: Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (đợt 2).
[ Ban hành: 20/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/03/2023 ]
Quyết định 527/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên (lần 2).
[ Ban hành: 08/03/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Quyết định 528/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm văn hóa thể thao và giải trí Vĩnh Phúc tại phường Ngô Quyền và phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (lần 2).
[ Ban hành: 08/03/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Quyết định 324/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
Quyết định 273/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHPK C1 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ khu vực hai bên Quốc lộ 2 tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/02/2023 ] [ Hiệu lực: 09/02/2023 ]
Quyết định 210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/02/2023 ] [ Hiệu lực: 02/02/2023 ]
Quyết định 04/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 17 thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/01/2023 ] [ Hiệu lực: 04/01/2023 ]
Quyết định QPPL 54/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định 2642/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên - Giai đoạn I (lần 4).
[ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 26/12/2022 ]
Quyết định 2551/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Quyết định 2553/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi bò thịt, cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản và phân phối thịt bò tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên và xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Quyết định 2511/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2030 (lần 3).
[ Ban hành: 15/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 2467/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoàng Lâu (điều chỉnh cục bộ trong phạm vi địa điểm Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, thuộc đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao khu vực hai bên đường Hợp Thịnh – Đạo Tú thuộc xã Duy Phiên, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương).
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 2467/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoàng Lâu (điều chỉnh cục bộ trong phạm vi địa điểm Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, thuộc đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao khu vực hai bên đường Hợp Thịnh – Đạo Tú thuộc xã Duy Phiên, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương).
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 2462/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung nội dung quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 khu nhà ở dịch vụ xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 2474/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc của Công ty Cổ phần bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 2412/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 kiến trúc cảnh quan trục không gian Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]
Quyết định 2335/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/12/2022 ] [ Hiệu lực: 02/12/2022 ]
Quyết định 2351/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỉ lệ 1/500 Khu đào tạo vận động viên thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc (lần 3).
[ Ban hành: 02/12/2022 ] [ Hiệu lực: 02/12/2022 ]
Quyết định 2352/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận khu vực xã Hợp Lý, khu vực xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch là đô thị loại V.
[ Ban hành: 02/12/2022 ] [ Hiệu lực: 02/12/2022 ]
Quyết định 2280/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 28/11/2022 ] [ Hiệu lực: 28/11/2022 ]
Quyết định 2257/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ thông số quy hoạch lô đất thuộc đồ án QHPK A4 tỷ lệ 1/2000 Phát triển khu đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 25/11/2022 ] [ Hiệu lực: 25/11/2022 ]
Quyết định 2229/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Định Trung (điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu dân cư giãn dân, giao đất ở CBCNV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, đấu giá QSDĐ và công trình thiết chế văn hóa thể thao tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên).
[ Ban hành: 23/11/2022 ] [ Hiệu lực: 23/11/2022 ]
Quyết định 2069/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Quyết định 1998/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung “Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)”.
[ Ban hành: 02/11/2022 ] [ Hiệu lực: 02/11/2022 ]
Quyết định 2003/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 3).
[ Ban hành: 02/11/2022 ] [ Hiệu lực: 02/11/2022 ]
Quyết định 1979/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Quy hoạch chung Đô thị Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2035 - tỷ lệ 1/2000.
[ Ban hành: 01/11/2022 ] [ Hiệu lực: 01/11/2022 ]