45
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng
Tổng số: 45 văn bản

Quyết định 1515/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu vực hai bên trục đường QL2 BOT đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên tại phường Đồng Tâm và xã Thanh Trù – Vĩnh Yên và xã Đồng Cương – Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (khu vực 16).
[ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 29/06/2020 ]
Quyết định 1525/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên là đô thị loại V.
[ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 29/06/2020 ]
Quyết định 1537/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên là đô thị loại V.
[ Ban hành: 25/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
Quyết định 1429/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đất tại xã Đồng Cương và xã Bình Định, huyện Yên Lạc thuộc các quỹ đất đối ứng của dự án ĐTXD công trình cầu vượt đường sắt trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên theo hình thức BT.
[ Ban hành: 18/06/2020 ] [ Hiệu lực: 18/06/2020 ]
Quyết định 1402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phê duyệt điều chỉnh thiết kế đô thị đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở dịch vụ xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 16/06/2020 ] [ Hiệu lực: 16/06/2020 ]
Quyết định QPPL 27/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
Quyết định 1316/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đại Lải – Khu B tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2).
[ Ban hành: 10/06/2020 ] [ Hiệu lực: 10/06/2020 ]
Quyết định 1232/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định các vị trí được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án: Khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng dịch vụ Vpit plaza, tại khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên do Công ty TNHH Đầu tư thương mại Vĩnh Phúc làm Chủ đầu tư
[ Ban hành: 29/05/2020 ] [ Hiệu lực: 29/05/2020 ]
Quyết định 1147/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Xây dựng.
[ Ban hành: 18/05/2020 ] [ Hiệu lực: 18/05/2020 ]
Quyết định 1063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao khu vực hai bên đường Hợp Thịnh – Đạo Tú thuộc xã Duy Phiên, xã Hoàng Lâu huyện Tam Dương (khu số 10).
[ Ban hành: 04/05/2020 ] [ Hiệu lực: 04/05/2020 ]
Quyết định QPPL 15/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2007 Của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng.
[ Ban hành: 06/04/2020 ] [ Hiệu lực: 20/04/2020 ]
Quyết định QPPL 13/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/04/2020 ]
Quyết định 479/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 06/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/03/2020 ]
Quyết định 480/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 06/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/03/2020 ]
Quyết định QPPL 11/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/02/2020 ] [ Hiệu lực: 10/03/2020 ]
Quyết định 2876/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Chấp thuận phạm vi địa điểm và phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 06/11/2019 ] [ Hiệu lực: 06/11/2019 ]
Quyết định 2546/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh).
[ Ban hành: 17/10/2019 ] [ Hiệu lực: 17/10/2019 ]
Quyết định 2519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/10/2019 ] [ Hiệu lực: 15/10/2019 ]
Quyết định QPPL 48/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/10/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
Quyết định 2473/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại Vĩnh Phúc (lần 4).
[ Ban hành: 08/10/2019 ] [ Hiệu lực: 08/10/2019 ]
Quyết định 2475/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lập điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Tam Hồng, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 08/10/2019 ] [ Hiệu lực: 08/10/2019 ]
Quyết định 2474/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 khu vực phía bắc tổ dân phố Đông Đạo, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 08/10/2019 ] [ Hiệu lực: 08/10/2019 ]
Quyết định 2451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/1.000, Cơ sở 3 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại.
[ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/10/2019 ]
Quyết định 2457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Đống Đa.
[ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/10/2019 ]
Quyết định 2372/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt địa điểm nghiên cứu lập QHCTXD tỷ lệ 1/500 Học viện An ninh nhân dân tại huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 27/09/2019 ]
Quyết định 2354/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (giai đoạn II) tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2307/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch vị trí các điểm tập kết vật liệu dư thừa từ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và Chấp thuận phạm vi địa điểm tập kết vật liệu dư thừa từ hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Bình Xuyên
[ Ban hành: 24/09/2019 ] [ Hiệu lực: 24/09/2019 ]
Quyết định 2246/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh QHCTXD tỉ lệ 1/500 Làng ven đê Resort tại xã Tam Phúc và xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 16/09/2019 ] [ Hiệu lực: 16/09/2019 ]
Quyết định 2134/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ bổ sung Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh V/v phê duyệt đồ án điều chỉnh (lần 3) QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 30/08/2019 ] [ Hiệu lực: 30/08/2019 ]
Quyết định 2107/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 4 tại thành phố Phúc Yên (Khu vực Xuân Phương, phường Phúc Thắng và một phần phường Trưng Nhị)
[ Ban hành: 29/08/2019 ] [ Hiệu lực: 29/08/2019 ]