199
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng
Tổng số: 199 văn bản

Quyết định 906/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
Quyết định 827/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tiền Châu, khu vực 2 tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/04/2022 ]
Quyết định 829/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỉ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân huyện Lập Thạch và Công viên sinh thái văn hóa hồ Đồng Khoắm, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/04/2022 ]
Quyết định 816/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi bò thịt, cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản và phân phối thịt bò tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên và xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/04/2022 ]
Quyết định 799/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ cao độ thiết kế san nền thuộc đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 27/04/2022 ] [ Hiệu lực: 27/04/2022 ]
Quyết định 751/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Việt Đức Legend City tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/04/2022 ]
Quyết định 695/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp tại xã Tam Hợp và xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 08/04/2022 ] [ Hiệu lực: 08/04/2022 ]
Quyết định 569/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030.
[ Ban hành: 23/03/2022 ] [ Hiệu lực: 23/03/2022 ]
Quyết định 565/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 12 tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/03/2022 ] [ Hiệu lực: 22/03/2022 ]
Quyết định 566/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 13 tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/03/2022 ] [ Hiệu lực: 22/03/2022 ]
Quyết định 509/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ thông số quy hoạch và bổ sung thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 3).
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Quyết định 434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề cương Đề án Chỉnh trang đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030.
[ Ban hành: 04/03/2022 ] [ Hiệu lực: 04/03/2022 ]
Quyết định 421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ thông số quy hoạch và bổ sung thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở hỗn hợp, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại tại Khu đô thị Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 02/03/2022 ] [ Hiệu lực: 02/03/2022 ]
Quyết định 382/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 24/02/2022 ] [ Hiệu lực: 24/02/2022 ]
Quyết định 291/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi bò thịt, cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản và phân phối thịt bò tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên và xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/02/2022 ] [ Hiệu lực: 11/02/2022 ]
Quyết định 259/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 259/QĐ-CT Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Xây dựng thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 07/02/2022 ] [ Hiệu lực: 07/02/2022 ]
Quyết định 236/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Nghĩa trang dân dân huyện Lập Thạch và Công viên sinh thái văn hóa hồ Đồng Khoắm.
[ Ban hành: 28/01/2022 ] [ Hiệu lực: 28/01/2022 ]
Quyết định 200/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Tây khu du lịch Hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 27/01/2022 ] [ Hiệu lực: 27/01/2022 ]
Quyết định 220/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng liên huyện phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 27/01/2022 ] [ Hiệu lực: 27/01/2022 ]
Quyết định 36/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ]
Quyết định 37/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự nhà nghỉ cuối tuần và du lịch sinh thái Thanh Xuân tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ]
Quyết định 3658/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Quyết định 3575/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định các vị trí được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án: Khu đô thị mới Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 29/12/2021 ]
Quyết định 3588/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Chùa Bầu tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/12/2021 ] [ Hiệu lực: 29/12/2021 ]
Quyết định 3562/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự nhà nghỉ cuối tuần và du lịch sinh thái Thanh Xuân tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2021 ] [ Hiệu lực: 28/12/2021 ]
Quyết định 3557/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện, cơ cấu nguồn vốn 08 dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 28/12/2021 ] [ Hiệu lực: 28/12/2021 ]
Quyết định 3408/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/12/2021 ] [ Hiệu lực: 13/12/2021 ]
Quyết định 3294/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2025.
[ Ban hành: 03/12/2021 ] [ Hiệu lực: 03/12/2021 ]
Quyết định 3297/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000).
[ Ban hành: 03/12/2021 ] [ Hiệu lực: 03/12/2021 ]
Quyết định 3258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/11/2021 ] [ Hiệu lực: 30/11/2021 ]