30
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng
Tổng số: 30 văn bản

Quyết định 2876/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Chấp thuận phạm vi địa điểm và phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 06/11/2019 ] [ Hiệu lực: 06/11/2019 ]
Quyết định 2546/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh).
[ Ban hành: 17/10/2019 ] [ Hiệu lực: 17/10/2019 ]
Quyết định 2519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/10/2019 ] [ Hiệu lực: 15/10/2019 ]
Quyết định QPPL 48/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/10/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
Quyết định 2473/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại Vĩnh Phúc (lần 4).
[ Ban hành: 08/10/2019 ] [ Hiệu lực: 08/10/2019 ]
Quyết định 2475/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lập điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Tam Hồng, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 08/10/2019 ] [ Hiệu lực: 08/10/2019 ]
Quyết định 2474/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 khu vực phía bắc tổ dân phố Đông Đạo, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 08/10/2019 ] [ Hiệu lực: 08/10/2019 ]
Quyết định 2451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/1.000, Cơ sở 3 - Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại.
[ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/10/2019 ]
Quyết định 2457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Đống Đa.
[ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/10/2019 ]
Quyết định 2372/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt địa điểm nghiên cứu lập QHCTXD tỷ lệ 1/500 Học viện An ninh nhân dân tại huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 27/09/2019 ]
Quyết định 2354/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (giai đoạn II) tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2307/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch vị trí các điểm tập kết vật liệu dư thừa từ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và Chấp thuận phạm vi địa điểm tập kết vật liệu dư thừa từ hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Bình Xuyên
[ Ban hành: 24/09/2019 ] [ Hiệu lực: 24/09/2019 ]
Quyết định 2246/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh QHCTXD tỉ lệ 1/500 Làng ven đê Resort tại xã Tam Phúc và xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 16/09/2019 ] [ Hiệu lực: 16/09/2019 ]
Quyết định 2134/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ bổ sung Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh V/v phê duyệt đồ án điều chỉnh (lần 3) QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 30/08/2019 ] [ Hiệu lực: 30/08/2019 ]
Quyết định 2107/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 4 tại thành phố Phúc Yên (Khu vực Xuân Phương, phường Phúc Thắng và một phần phường Trưng Nhị)
[ Ban hành: 29/08/2019 ] [ Hiệu lực: 29/08/2019 ]
Quyết định 1960/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHPK D2 tỷ lệ 1/2000 khu vực phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ phía bắc tại huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 14/08/2019 ] [ Hiệu lực: 14/08/2019 ]
Quyết định 1963/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHPK A5 tỉ lệ 1/2000 phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 14/08/2019 ] [ Hiệu lực: 14/08/2019 ]
Quyết định QPPL 30/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định đảm bảo an toàn các công trình lân cận và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/07/2019 ] [ Hiệu lực: 01/08/2019 ]
Quyết định 1733/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lập QHCT tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 17/07/2019 ] [ Hiệu lực: 17/07/2019 ]
Quyết định 1720/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh QHCTXD tỉ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sông Lô I, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2).
[ Ban hành: 16/07/2019 ] [ Hiệu lực: 16/07/2019 ]
Nghị quyết 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị (Khu đô thị mới Định Trung) tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án phát triển đô thị (Khu nhà ở đô thị) tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư thương mại và dịch vụ làng nghề Thanh Lãng tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực các xã Đồng Văn, Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực phía Bắc đường từ QL2C đi cầu Bì La, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án phát triển đô thị (Khu đô thị mới) tại xã Đại Đồng và xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Quyết định 1685/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHC đô thị Đại Đình, huyện Tam Đảo đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 và Chấp thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Đại Đình, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Quyết định 1506/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh QHCT sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Khu đất ở dịch vụ và đấu giá QSDĐ tại thôn Hương Đình, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 20/06/2019 ] [ Hiệu lực: 20/06/2019 ]
Quyết định 1460/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHPK A3 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị dịch vụ khu vực 02 bên đường Quốc lộ 2 tại thành phố Vĩnh Yên, các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/06/2019 ] [ Hiệu lực: 13/06/2019 ]