21
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục
Tổng số: 21 văn bản

Quyết định 2126/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 20/08/2020 ] [ Hiệu lực: 20/08/2020 ]
Quyết định 2082/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 -2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/08/2020 ] [ Hiệu lực: 14/08/2020 ]
Quyết định 1905/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
[ Ban hành: 30/07/2020 ] [ Hiệu lực: 30/07/2020 ]
Quyết định 1440/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
[ Ban hành: 18/06/2020 ] [ Hiệu lực: 18/06/2020 ]
Quyết định 1446/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/06/2020 ] [ Hiệu lực: 18/06/2020 ]
Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt bổ sung 3.383 người làm việc (biên chế giáo viên mầm non) trong các cơ sở mầm non công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Quyết định 1109/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2020-2021 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/05/2020 ] [ Hiệu lực: 13/05/2020 ]
Quyết định QPPL 19/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/04/2020 ] [ Hiệu lực: 02/05/2020 ]
Quyết định QPPL 14/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Chỉ thị số 10/CT ngày 12/3/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Vĩnh Phúc “về việc tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống nghiện hút ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên”
[ Ban hành: 25/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/04/2020 ]
Quyết định 464/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung mục II Điều 2; khoản 3 Điều 3 Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm học 2017 -2018.
[ Ban hành: 05/03/2020 ] [ Hiệu lực: 05/03/2020 ]
Quyết định 448/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Phúc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
[ Ban hành: 04/03/2020 ] [ Hiệu lực: 04/03/2020 ]
Quyết định QPPL 10/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/02/2020 ] [ Hiệu lực: 13/02/2020 ]
Quyết định QPPL 09/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
[ Ban hành: 07/02/2020 ] [ Hiệu lực: 18/02/2020 ]
Quyết định 2957/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm 2019.
[ Ban hành: 19/11/2019 ] [ Hiệu lực: 19/11/2019 ]
Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 05/11/2019 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2021 ]
Nghị quyết 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt bổ sung 2.093 biên chế giáo viêm mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2019.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Quyết định 1843/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 31/07/2019 ] [ Hiệu lực: 31/07/2019 ]
Quyết định QPPL 29/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]
Quyết định 1710/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số nội dung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]
Quyết định QPPL 05/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/01/2019 ] [ Hiệu lực: 01/02/2019 ]