33
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục
Tổng số: 33 văn bản

Quyết định 637/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 15/03/2021 ]
Quyết định 316/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020.
[ Ban hành: 04/02/2021 ] [ Hiệu lực: 04/02/2021 ]
Quyết định 220/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao số lượng người làm việc của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo cấp huyện năm 2021.
[ Ban hành: 26/01/2021 ] [ Hiệu lực: 26/01/2021 ]
Quyết định 125/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 19/01/2021 ] [ Hiệu lực: 19/01/2021 ]
Quyết định 3220/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
Quyết định 3209/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Phúc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
[ Ban hành: 21/12/2020 ] [ Hiệu lực: 21/12/2020 ]
Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 3096/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Ban xây dựng khung chương trình và biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Phúc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Quyết định 2725/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung có mục tiêu cho UBND Thành phố Vĩnh Yên để thực hiện dự án Điểm trường cho trường Tiểu học Khai Quang.
[ Ban hành: 06/11/2020 ] [ Hiệu lực: 06/11/2020 ]
Quyết định 2640/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án “Xây dựng mô hình giáo dục trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.
[ Ban hành: 23/10/2020 ] [ Hiệu lực: 23/10/2020 ]
Quyết định 2357/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Điều chỉnh nội dung chi từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã giao dự toán năm 2020 cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 22/09/2020 ] [ Hiệu lực: 22/09/2020 ]
Quyết định 2126/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 20/08/2020 ] [ Hiệu lực: 20/08/2020 ]
Quyết định 2082/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 -2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/08/2020 ] [ Hiệu lực: 14/08/2020 ]
Quyết định 1905/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
[ Ban hành: 30/07/2020 ] [ Hiệu lực: 30/07/2020 ]
Quyết định 1440/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
[ Ban hành: 18/06/2020 ] [ Hiệu lực: 18/06/2020 ]
Quyết định 1446/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/06/2020 ] [ Hiệu lực: 18/06/2020 ]
Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt bổ sung 3.383 người làm việc (biên chế giáo viên mầm non) trong các cơ sở mầm non công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Quyết định 1109/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2020-2021 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/05/2020 ] [ Hiệu lực: 13/05/2020 ]
Quyết định QPPL 19/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/04/2020 ] [ Hiệu lực: 02/05/2020 ]
Quyết định QPPL 14/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Chỉ thị số 10/CT ngày 12/3/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Vĩnh Phúc “về việc tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống nghiện hút ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên”
[ Ban hành: 25/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/04/2020 ]
Quyết định 464/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung mục II Điều 2; khoản 3 Điều 3 Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm học 2017 -2018.
[ Ban hành: 05/03/2020 ] [ Hiệu lực: 05/03/2020 ]
Quyết định 448/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Phúc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
[ Ban hành: 04/03/2020 ] [ Hiệu lực: 04/03/2020 ]
Quyết định QPPL 10/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/02/2020 ] [ Hiệu lực: 13/02/2020 ]
Quyết định QPPL 09/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
[ Ban hành: 07/02/2020 ] [ Hiệu lực: 18/02/2020 ]
Quyết định 2957/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm 2019.
[ Ban hành: 19/11/2019 ] [ Hiệu lực: 19/11/2019 ]
Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 05/11/2019 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2021 ]
Nghị quyết 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt bổ sung 2.093 biên chế giáo viêm mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2019.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Quyết định 1843/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 31/07/2019 ] [ Hiệu lực: 31/07/2019 ]
Quyết định QPPL 29/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]