79
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục
Tổng số: 79 văn bản

Quyết định 1018/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 27/05/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ]
Quyết định 987/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số chính sách hỗ trợ học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích trong học tập giai đoạn 2022-2025”.
[ Ban hành: 23/05/2022 ] [ Hiệu lực: 23/05/2022 ]
Quyết định 874/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 09/05/2022 ] [ Hiệu lực: 09/05/2022 ]
Quyết định 841/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 Giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 04/05/2022 ] [ Hiệu lực: 04/05/2022 ]
Quyết định 777/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định 745/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/04/2022 ]
Quyết định 503/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2022-2023 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Quyết định 449/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 07/03/2022 ] [ Hiệu lực: 07/03/2022 ]
Quyết định 246/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton loại hình tư thục.
[ Ban hành: 28/01/2022 ] [ Hiệu lực: 28/01/2022 ]
Quyết định 133/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 20/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Quyết định 3544/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 27/12/2021 ]
Quyết định QPPL 68/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 24/12/2021 ]
Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chính sách đối với học sinh tham gia đội tuyển, chuyên gia, giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển làm nguồn, đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực, quốc tế giai đoạn 2022 – 2025.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 3266/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc UBND thành phố Phúc Yên năm 2021.
[ Ban hành: 01/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/12/2021 ]
Quyết định 3253/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/11/2021 ] [ Hiệu lực: 30/11/2021 ]
Quyết định 3200/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ; thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 23/11/2021 ] [ Hiệu lực: 23/11/2021 ]
Quyết định 3105/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 01/12/2021 ]
Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non; phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 01/12/2021 ]
Quyết định 3030/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế”.
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 04/11/2021 ]
Quyết định 3016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2021.
[ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]
Quyết định 3017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc UBND huyện Vĩnh Tường năm 2021.
[ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]
Quyết định 3018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên năm 2021.
[ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]
Quyết định 3019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc UBND huyện Sông Lô năm 2021.
[ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]
Quyết định 3020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc UBND huyện Tam Dương năm 2021.
[ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]
Quyết định 3022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) cho cấp Trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021.
[ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]
Quyết định 3023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc UBND huyện Tam Đảo năm 2021.
[ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]
Quyết định 3025/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc UBND huyện Lập Thạch năm 2021.
[ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]
Quyết định 3024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc UBND huyện Bình Xuyên năm 2021
[ Ban hành: 03/11/2021 ] [ Hiệu lực: 03/11/2021 ]
Quyết định 2580/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 20/09/2021 ] [ Hiệu lực: 20/09/2021 ]