"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai

Quyết định 3316/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý các quỹ đất từ Ban Giải phóng mặt bằng và PTQĐ tỉnh sang cho UBND các huyện, thành phố và Sở Tài chính.
[ Ban hành: 26/12/2019 ] [ Hiệu lực: 26/12/2019 ]
Quyết định QPPL 58/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/01/2020 ]
Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất (đợt 2) và bổ sung kinh phí định giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất (đợt 2) và bổ sung kinh phí định giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định 3254/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất cho UBND huyện Sông Lô thực hiện đấu giá QSD đất tại điểm đất Nhà văn hóa (cũ) thôn Hùng Mạnh xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]
Quyết định 3263/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất (đợt 1) để thực hiện dự án Kinh doanh hàng gia dụng và nội thất của Doanh nghiệp tư nhân Nam Biên tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 23/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]
Quyết định QPPL 57/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Quyết định 3233/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh giao đất và giao đất bổ sung theo QHCT tỷ lệ 1:500 điều chỉnh dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon-City (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 27/11/2019) của Công ty CP đầu tư xây dựng Yên Lạc - Thăng Long tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Quyết định 3221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên , tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
Quyết định 3202/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty TNHH Thanh Tùng thuê thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh xăng dầu và chế phẩm dầu mỏ Thanh Tùng tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Quyết định 3209/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ khu đồi Mỵ, thôn Guồng, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh.
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Quyết định 3210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép Trung tâm Phát triển lâm, nông nghiệp Vĩnh Phúc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Cứu hộ PCCC kết hợp dân sinh trạm Bản Long xã Minh Quang, huyện Tam Đảo đoạn qua xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Quyết định 3215/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chi trả trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Quyết định 3216/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Quyết định 3191/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng khách sạn, nhà hàng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Trường Hằng tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]