"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Vĩnh Phúc HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai

Quyết định QPPL 47/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/10/2019 ] [ Hiệu lực: 21/10/2019 ]
Quyết định QPPL 48/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/10/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
Quyết định QPPL 46/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 20/10/2019 ]
Quyết định QPPL 45/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/10/2019 ] [ Hiệu lực: 15/10/2019 ]
Quyết định QPPL 44/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/09/2019 ] [ Hiệu lực: 11/10/2019 ]
Quyết định 2378/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất bổ sung cho Công ty TNHH Đại Thanh để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng siêu thị vật liệu xây dựng, thiết bị nội ngoại thất tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/09/2019 ] [ Hiệu lực: 30/09/2019 ]
Quyết định 2365/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đợt 1 để thực hiện dự án kinh doanh sản phẩm nội ngoại thất, vật tư xây lắp của Công ty TNHH trang trí nội thất ASIAN tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 27/09/2019 ]
Quyết định 2368/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Bến xe khách Vĩnh Phúc tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 27/09/2019 ]
Quyết định 2372/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt địa điểm nghiên cứu lập QHCTXD tỷ lệ 1/500 Học viện An ninh nhân dân tại huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 27/09/2019 ]
Quyết định 2346/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc đối với điểm đất xây dựng trụ sở công ty tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2347/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo cảnh quan và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường khu vực Bãi rác tạm cũ Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2348/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuê Khu Gò Rùa, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2349/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc đối với điểm đất xây dựng giếng khoan số 3 tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2350/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và điều chỉnh trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2356/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Điều chỉnh nội dung giao và cho thuê đất theo QHCTXD tỷ lệ 1/500 dự án: Khu du lịch sinh thái Đại Lải (khu A) do Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải làm chủ đầu tư tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]