"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai

Quyết định 1540/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.
[ Ban hành: 01/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/07/2020 ]
Quyết định 1535/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi một phần diện tích đất của Bệnh viện Quân y 109 - Quân khu II thuộc Bộ Quốc phòng tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên do không còn nhu cầu sử dụng đất để giao cho UBND thành phố Vĩnh Yên quản lý, đồng thời xem xét giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nếu phù hợp với quy định của pháp luật.
[ Ban hành: 30/06/2020 ] [ Hiệu lực: 30/06/2020 ]
Quyết định 1515/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu vực hai bên trục đường QL2 BOT đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên tại phường Đồng Tâm và xã Thanh Trù – Vĩnh Yên và xã Đồng Cương – Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (khu vực 16).
[ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 29/06/2020 ]
Quyết định 1518/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND xã Hoàng Hoa thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở tại khu vực đồng Dộc Sau, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 29/06/2020 ]
Quyết định 1519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất và thời hạn giao đất, cho thuê đất của dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn (giai đoạn 1) tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 29/06/2020 ]
Quyết định 1532/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc dừng đầu tư một số dự án cấp nước sạch nông thôn tại Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh để đầu tư theo chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 29/06/2020 ]
Quyết định 1525/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên là đô thị loại V.
[ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 29/06/2020 ]
Quyết định 1509/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (Đợt 3) cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện dự án:Xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Hướng Đạo, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/06/2020 ] [ Hiệu lực: 26/06/2020 ]
Quyết định 1503/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ khu vực Đồi Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phong Ninh.
[ Ban hành: 25/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
Quyết định 1505/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Thông tin và truyền thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 25/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
Quyết định 1537/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên là đô thị loại V.
[ Ban hành: 25/06/2020 ] [ Hiệu lực: 25/06/2020 ]
Quyết định 1492/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi một phần diện tích đất của Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội và thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc và trung tâm trưng bày, bán sản phẩm cơ khí xây dựng của Công ty TNHH Kiều Trịnh tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 24/06/2020 ] [ Hiệu lực: 24/06/2020 ]
Quyết định 1492/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi một phần diện tích đất của Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội và thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc và trung tâm trưng bày, bán sản phẩm cơ khí xây dựng của Công ty TNHH Kiều Trịnh tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 24/06/2020 ] [ Hiệu lực: 24/06/2020 ]
Quyết định 1488/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp tại điểm mỏ Khu đồi Cao, đồi Na Cóm, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/06/2020 ] [ Hiệu lực: 24/06/2020 ]
Quyết định 1490/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 24/06/2020 ] [ Hiệu lực: 24/06/2020 ]