"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Quyết định 1046/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao văn hoá công vụ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030".
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1047/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án “Đột phá về công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025".
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1048/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển nguồn kinh phí năm 2021 sang năm 2022.
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1051/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khu vực I và chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2025.
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1055/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1037/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thưởng tiền cho học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2021 – 2022.
[ Ban hành: 01/06/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Quyết định 1018/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 27/05/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ]
Quyết định 1007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho Công ty Cổ phần Đầu tư AMANE thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực II-giai đoạn 1) tại các xã Liên Hoà, Liễn Sơn và thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 1002/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 1003/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 1001/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 25/05/2022 ] [ Hiệu lực: 25/05/2022 ]
Quyết định 987/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số chính sách hỗ trợ học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích trong học tập giai đoạn 2022-2025”.
[ Ban hành: 23/05/2022 ] [ Hiệu lực: 23/05/2022 ]
Quyết định 962/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 963/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 965/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]