"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai

Quyết định 2631/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo mở rộng Đường nội thị thị trấn Lập Thạch đoạn ĐT.306 từ Km19+200-Km20+553.
Quyết định QPPL 44/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định QPPL 45/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định QPPL 43/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định 3285/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND thị trấn Đại Đình để thực hiện dự án: Khu đất dịch vụ, giãn dân, đất đấu giá QSD đất tại khu vực Kiểm Lâm đi Đại Điền – Hữu Tài thôn Sơn Thanh thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]
Quyết định 3293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND thị trấn Đại Đình để thực hiện dự án: Hạ tầng khu đất dịch vụ, đất tái định cư, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Lính - Ấp Đồn, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]
Quyết định 3294/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn để quản lý và xây dựng công trình: Trạm bơm tưới và hệ thống kênh tưới vùng bãi xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]
Quyết định 3274/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
Quyết định 3267/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư dự án Đường vành đai II, thành phố Vĩnh Yên (đoạn từ QL2B đến QL2C) tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
Quyết định 3261/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Chăn nuôi gà giống bố mẹ Đạo Trù của Công ty TNHH Jafa Comfeed Việt Nam tại Lũng Phân Lân, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
Quyết định 3262/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư trại gà giống bố mẹ Yên Dương” của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại xã Yên Dương và xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
Quyết định 3259/QĐĐC-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2533/QĐ-CT ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
[ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
Quyết định 3250/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2523/QĐ-CT ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Văn kiện phi dự án “Hệ thống hỗ trợ giám sát vận hành hệ thống thủy lợi Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.
[ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
Quyết định 3253/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá lô gỗ Sưa của UBND thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]