"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai

Quyết định QPPL 61/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Quyết định 3372/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án và công tác di chuyển hoàn trả một số hạng mục công trình từ Ban giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất về chủ đầu tư dự án (đợt 1).
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
Quyết định QPPL 62/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 07/01/2020 ]
Quyết định QPPL 59/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ- UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 15/01/2020 ]
Quyết định QPPL 60/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/01/2020 ]
Quyết định 3321/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định 3316/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý các quỹ đất từ Ban Giải phóng mặt bằng và PTQĐ tỉnh sang cho UBND các huyện, thành phố và Sở Tài chính.
[ Ban hành: 26/12/2019 ] [ Hiệu lực: 26/12/2019 ]
Quyết định QPPL 58/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/01/2020 ]
Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất (đợt 2) và bổ sung kinh phí định giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất (đợt 2) và bổ sung kinh phí định giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định 3254/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất cho UBND huyện Sông Lô thực hiện đấu giá QSD đất tại điểm đất Nhà văn hóa (cũ) thôn Hùng Mạnh xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]
Quyết định 3263/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất (đợt 1) để thực hiện dự án Kinh doanh hàng gia dụng và nội thất của Doanh nghiệp tư nhân Nam Biên tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 23/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]
Quyết định QPPL 57/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Quyết định 3233/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh giao đất và giao đất bổ sung theo QHCT tỷ lệ 1:500 điều chỉnh dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon-City (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 27/11/2019) của Công ty CP đầu tư xây dựng Yên Lạc - Thăng Long tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Quyết định 3221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên , tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]