75
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
Tổng số: 75 văn bản

Quyết định 2746/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới cầu Vân Tập trên ĐT.305.
[ Ban hành: 11/11/2020 ] [ Hiệu lực: 11/11/2020 ]
Quyết định 2677A/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/11/2020 ] [ Hiệu lực: 02/11/2020 ]
Quyết định 2625/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấm dứt thực hiện dự án cầu vượt đường sắt trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên theo hình thức hợp đồng BT.
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định 2617/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 21/10/2020 ]
Quyết định 2221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi, điều chuyển nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 03/09/2020 ] [ Hiệu lực: 03/09/2020 ]
Quyết định 2151/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
Quyết định QPPL 31/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/08/2020 ] [ Hiệu lực: 30/08/2020 ]
Quyết định 2045/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông ĐT.309, đoạn từ Km7+900 đến Km10+200.
[ Ban hành: 10/08/2020 ] [ Hiệu lực: 10/08/2020 ]
Quyết định 1872/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc vay vốn WB.
[ Ban hành: 27/07/2020 ] [ Hiệu lực: 27/07/2020 ]
Quyết định 1836/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2020.
[ Ban hành: 23/07/2020 ] [ Hiệu lực: 23/07/2020 ]
Quyết định 1594/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2020.
[ Ban hành: 07/07/2020 ] [ Hiệu lực: 07/07/2020 ]
Quyết định 1532/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc dừng đầu tư một số dự án cấp nước sạch nông thôn tại Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh để đầu tư theo chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 29/06/2020 ] [ Hiệu lực: 29/06/2020 ]
Quyết định 1276/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách… (đợt 4).
[ Ban hành: 04/06/2020 ] [ Hiệu lực: 04/06/2020 ]
Quyết định 1265/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi về ngân sách cấp tỉnh kế hoạch vốn còn dư không có khả năng giải ngân năm 2020 (năm 2019 kéo dài sang) - đợt 2.
[ Ban hành: 03/06/2020 ] [ Hiệu lực: 03/06/2020 ]
Quyết định 1262/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bảo Chúc - Hoàng Hoa - Tam Quan, huyện Tam Dương (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phần khối lượng còn lại của dự án).
[ Ban hành: 03/06/2020 ] [ Hiệu lực: 03/06/2020 ]
Quyết định 1256/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Văn kiện Phi dự án thành phần 6 thuộc Phi dự án trị giá 500 triệu Yên tài khóa 2015 cho Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 02/06/2020 ]
Quyết định 1258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới cầu Nóng tại Km12+600 trên ĐT.307.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 02/06/2020 ]
Quyết định 1221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Rừng Cuông, xã Thiện kế huyện Bình Xuyên của Công ty Cổ phần Kehin.
[ Ban hành: 28/05/2020 ] [ Hiệu lực: 28/05/2020 ]
Quyết định 1216/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án dự án hợp phần 01 -Nạo vét và bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).
[ Ban hành: 28/05/2020 ] [ Hiệu lực: 28/05/2020 ]
Quyết định 1218/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 28/05/2020 ] [ Hiệu lực: 28/05/2020 ]
Quyết định 1219/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 28/05/2020 ] [ Hiệu lực: 28/05/2020 ]
Quyết định 1220/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 28/05/2020 ] [ Hiệu lực: 28/05/2020 ]
Quyết định 1227/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng mới nhà vệ sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/05/2020 ] [ Hiệu lực: 28/05/2020 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân khai chi tiết các nguồn vốn còn lại thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2020.
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách… (đợt 4).
[ Ban hành: 22/05/2020 ] [ Hiệu lực: 22/05/2020 ]
Quyết định 1106/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh mục các chương trình, dự án, phi dự án kêu gọi viện trợ Phi chính phủ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/05/2020 ] [ Hiệu lực: 13/05/2020 ]
Quyết định 1099/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Đường vành đai phía Nam thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ sân golf Đầm Vạc đến đường Yên Lạc - Vĩnh Yên (giai đoạn 2).
[ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 12/05/2020 ]
Quyết định 1100/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tránh Xuân Hòa giai đoạn I (điểm đầu từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành đi huyện Bình Xuyên đến điểm cuối giao với ĐT.310).
[ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 12/05/2020 ]
Quyết định 844/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 – 2025.
[ Ban hành: 07/04/2020 ] [ Hiệu lực: 18/04/2020 ]
Quyết định 570/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 19/03/2020 ] [ Hiệu lực: 19/03/2020 ]