95
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
Tổng số: 95 văn bản

Quyết định 524/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/03/2021 ] [ Hiệu lực: 05/03/2021 ]
Quyết định 491/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường Vành đai 4 đi đê Tả sông Hồng.
[ Ban hành: 01/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/03/2021 ]
Quyết định 457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)-Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn ADB.
[ Ban hành: 24/02/2021 ] [ Hiệu lực: 24/02/2021 ]
Quyết định 243/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Mở rộng cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy trên ĐT.305.
[ Ban hành: 27/01/2021 ] [ Hiệu lực: 27/01/2021 ]
Quyết định 3277/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 3 năm 2020.
[ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
Quyết định 3169/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Đường từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực II.
[ Ban hành: 16/12/2020 ] [ Hiệu lực: 16/12/2020 ]
Quyết định 3155/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021.
[ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm huyện Vĩnh Tường, tuyến QL2 (cụm kinh tế - xã hội Đại Đồng) đến QL2C (cụm công nghiệp Đồng Sóc), giai đoạn 2.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên) đến đường 36m Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Khu công nghiệp Tam Dương I (ĐT.310) đến Khu công nghiệp Tam Dương II (đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh).
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu Vĩnh Phú qua sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên, giai đoạn 02.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thu hồi danh mục các công trình dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận nhưng quá 03 năm chưa triển khai thực hiện.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Quyết định 3008/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Kế hoạch - Đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 03/12/2020 ] [ Hiệu lực: 03/12/2020 ]
Quyết định 2943/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh muc thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực đấu thầu.
[ Ban hành: 27/11/2020 ] [ Hiệu lực: 27/11/2020 ]
Quyết định 2943/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh muc thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực đấu thầu.
[ Ban hành: 27/11/2020 ] [ Hiệu lực: 27/11/2020 ]
Quyết định 2746/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới cầu Vân Tập trên ĐT.305.
[ Ban hành: 11/11/2020 ] [ Hiệu lực: 11/11/2020 ]
Quyết định 2677A/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/11/2020 ] [ Hiệu lực: 02/11/2020 ]
Quyết định 2625/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấm dứt thực hiện dự án cầu vượt đường sắt trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên theo hình thức hợp đồng BT.
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định 2617/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 21/10/2020 ]
Quyết định 2221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi, điều chuyển nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 03/09/2020 ] [ Hiệu lực: 03/09/2020 ]
Quyết định 2151/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
Quyết định QPPL 31/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/08/2020 ] [ Hiệu lực: 30/08/2020 ]
Quyết định 2045/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông ĐT.309, đoạn từ Km7+900 đến Km10+200.
[ Ban hành: 10/08/2020 ] [ Hiệu lực: 10/08/2020 ]
Quyết định 1872/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc vay vốn WB.
[ Ban hành: 27/07/2020 ] [ Hiệu lực: 27/07/2020 ]
Quyết định 1836/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2020.
[ Ban hành: 23/07/2020 ] [ Hiệu lực: 23/07/2020 ]