162
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
Tổng số: 162 văn bản

Quyết định 907/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
Quyết định 579/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nối dài cống tiêu Cầu Ngạc xã Phương Khoan, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 23/04/2022 ] [ Hiệu lực: 23/04/2022 ]
Quyết định QPPL 11/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Quyết định 580/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Sơn Bỉ, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/03/2022 ] [ Hiệu lực: 23/03/2022 ]
Quyết định 520/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/03/2022 ] [ Hiệu lực: 17/03/2022 ]
Quyết định 397/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
[ Ban hành: 28/02/2022 ] [ Hiệu lực: 28/02/2022 ]
Quyết định 344/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 17/02/2022 ] [ Hiệu lực: 17/02/2022 ]
Quyết định 202/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
202/QĐĐC-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.
[ Ban hành: 27/01/2022 ] [ Hiệu lực: 27/01/2022 ]
Quyết định 90/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 17/01/2022 ] [ Hiệu lực: 17/01/2022 ]
Quyết định 30/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ]
Quyết định 3684/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Quyết định 3568/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường vào núi Bông, đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường Vành đai 2, TP. Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 28/12/2021 ] [ Hiệu lực: 28/12/2021 ]
Quyết định 3556/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính một số thông tin tại Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 3).
[ Ban hành: 28/12/2021 ] [ Hiệu lực: 28/12/2021 ]
Quyết định 3530/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 24/12/2021 ]
Quyết định 3531/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 kéo dài sang thanh toán năm 2021 không có khả năng giải ngân.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 24/12/2021 ]
Quyết định 3533/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 24/12/2021 ]
Quyết định 3534/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 24/12/2021 ]
Quyết định 3504/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 23/12/2021 ] [ Hiệu lực: 23/12/2021 ]
Quyết định 3496/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 3).
[ Ban hành: 22/12/2021 ] [ Hiệu lực: 22/12/2021 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/12/2021 ]
Quyết định 3395/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Quyết định 3242/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
[ Ban hành: 26/11/2021 ] [ Hiệu lực: 26/11/2021 ]
Quyết định 3128/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 3); Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến ngày 31/12/2022.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Đồng Trằm Văn Quán đi Tiên Lữ.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Nghị quyết 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Tân Phú - Thượng Trưng - Thị trấn Vĩnh Tường - Vũ Di - Sông Phan và tuyến Tuân Chính - Vũ Di - Sông Phan huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Nghị quyết 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới).
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Nghị quyết 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Nghị quyết 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Triển lãm, giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh.
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]