11
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Vĩnh Phúc HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
Tổng số: 11 văn bản

Quyết định 2368/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Bến xe khách Vĩnh Phúc tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 27/09/2019 ]
Quyết định 2347/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo cảnh quan và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường khu vực Bãi rác tạm cũ Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh tên Dự án “Khu nhà ở công nhân của Công ty TNHH in điện tử Minh Đức”.
[ Ban hành: 20/09/2019 ] [ Hiệu lực: 20/09/2019 ]
Quyết định 2222/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tấm nhựa PVC rỗng, bảng chống lóa và nội thất trường học của Công ty TNHH thiết bị giáo dục Dongbu Việt Nam.
[ Ban hành: 11/09/2019 ] [ Hiệu lực: 11/09/2019 ]
Quyết định 2207/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc dừng kêu gọi đầu tư dự án Bến xe khách Vĩnh Phúc tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc theo hình thức PPP.
[ Ban hành: 09/09/2019 ] [ Hiệu lực: 09/09/2019 ]
Quyết định 2188/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án: Đường từ KCN Tam Dương I (ĐT.310) đến KCN Tam Dương II (đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh).
[ Ban hành: 06/09/2019 ] [ Hiệu lực: 06/09/2019 ]
Quyết định 2130/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu Lủ qua sông Phan thuộc thôn Đông, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 30/08/2019 ] [ Hiệu lực: 30/08/2019 ]
Quyết định 1739/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói của Công ty Cổ phần TMS Bất Động Sản.
[ Ban hành: 17/07/2019 ] [ Hiệu lực: 17/07/2019 ]
Quyết định 1713/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/07/2019 ] [ Hiệu lực: 16/07/2019 ]
Quyết định QPPL 24/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/06/2019 ] [ Hiệu lực: 24/06/2019 ]
Quyết định 1476/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư.
[ Ban hành: 14/06/2019 ] [ Hiệu lực: 14/06/2019 ]