43
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
Tổng số: 43 văn bản

Quyết định 3022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Yên Lạc – Dragon City tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện yên Lạc (lần 2).
[ Ban hành: 27/11/2019 ] [ Hiệu lực: 27/11/2019 ]
Quyết định 2955/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.306, đoạn từ Km7+600 đến Km9+500, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 19/11/2019 ] [ Hiệu lực: 19/11/2019 ]
Quyết định 2721/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 16 thuộc phường Khai Quang và phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 29/10/2019 ] [ Hiệu lực: 29/10/2019 ]
Quyết định 2702/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Đường nối từ ĐT.310B vào hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 28/10/2019 ] [ Hiệu lực: 28/10/2019 ]
Nghị quyết 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh) đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách… (đợt 2).
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.309B, đoạn từ QL2B đến ĐT.309.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án Tăng cường trang thiết bị theo lộ trình số hóa giai đoạn II.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp ĐT.302B đoạn từ nút giao ĐT.302 đến cầu Tranh.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Đường trục Đông-Tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính huyện Yên Lạc, đoạn nối từ QL2 tránh thành phố Vĩnh Yên (phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên) đi ĐT.303 (xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc).
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng ĐT.305, đoạn từ Km0+00 -:- Km3+750 (địa phận huyện Yên Lạc).
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường trục Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc đoạn từ QL2A tránh thành phố Vĩnh Yên đến đường vành đai 3.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối từ ĐT.305 (thôn Lâm Xuyên) đến ĐT.304 (thôn Bình Lâm), huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Đường qua khu Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu Đồng Dầu qua suối Đùm, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương với đường Hợp Châu Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên xã Đại Đình, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Đường gom đấu nối Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc với hệ thống giao thông trong khu vực.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc), đoạn từ QL2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nạo vét sông Phan đoạn từ cầu Thượng Lạp đến điều tiết Vĩnh Sơn
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa và xây mới một số cầu qua kênh trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Đại Đình, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường QL2 (xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường).
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc với Khu công nghiệp Bá Thiện II Vĩnh Phúc, đoạn nối từ nút giao đường Tôn Đức Thắng với đường Nguyễn Tất Thành đến ĐT.310.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phương án sử dụng số tiền thuê đất thu về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất thuê trên diện tích đất còn lại của khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Nghị quyết 73/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021.
[ Ban hành: 23/10/2019 ] [ Hiệu lực: 23/10/2019 ]
Quyết định 2582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường ĐT 309, đoạn từ Km13+128-Km20+267.
[ Ban hành: 22/10/2019 ] [ Hiệu lực: 22/10/2019 ]
Quyết định 2583/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.
[ Ban hành: 22/10/2019 ] [ Hiệu lực: 22/10/2019 ]
Quyết định 2444/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/10/2019 ] [ Hiệu lực: 04/10/2019 ]