217
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư
Tổng số: 217 văn bản

Quyết định 1074/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 5).
[ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
Quyết định 1075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2).
[ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
Quyết định 870/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nội bộ dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 20/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
Quyết định 822/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030.
[ Ban hành: 17/04/2023 ] [ Hiệu lực: 17/04/2023 ]
Quyết định 790/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nội bộ các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 12/04/2023 ] [ Hiệu lực: 12/04/2023 ]
Quyết định QPPL 06/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/03/2023 ] [ Hiệu lực: 10/04/2023 ]
Quyết định 420/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục TTHC được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/02/2023 ] [ Hiệu lực: 27/02/2023 ]
Quyết định 204/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nội bộ các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 01/02/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
Quyết định QPPL 55/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 21/01/2023 ]
Quyết định 2742/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn còn lại ngân sách Trung ương năm 2023.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định 2684/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/12/2022 ]
Quyết định 2689/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 và Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022.
[ Ban hành: 29/12/2022 ] [ Hiệu lực: 29/12/2022 ]
Quyết định QPPL 47/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Quyết định 2552/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án kinh doanh xe ô tô và thiết bị, phụ tùng xe ô tô của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu HAT.
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Quyết định 2133/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nội bộ các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 15/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/12/2022 ]
Quyết định 2477/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Showroom giới thiệu, kinh doanh thiết bị nội ngoại thất, vật liệu xây dựng cao cấp tại xã Bình Dương, Vĩnh Tường của Công ty TNHH Phương Mai NG.
[ Ban hành: 13/12/2022 ] [ Hiệu lực: 13/12/2022 ]
Quyết định 2452/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 4).
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 2454/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 2453/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.306, đoạn từ nút giao với đường Văn Quán - Sông Lô đi cầu Vĩnh Phú.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.303, đoạn từ Km0 - Km2+500 và đoạn từ Km20+500 - Km23+400.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 53/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Nhà điều trị nội trú và các hạng mục phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 4).
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]
Quyết định 2357/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khách sạn Minh Tuấn của Công ty TNHH Minh Tuấn.
[ Ban hành: 02/12/2022 ] [ Hiệu lực: 02/12/2022 ]
Quyết định 2204/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025.
[ Ban hành: 21/11/2022 ] [ Hiệu lực: 21/11/2022 ]
Quyết định 2206/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/11/2022 ] [ Hiệu lực: 21/11/2022 ]
Quyết định 2134/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nội bộ các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 15/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/11/2022 ]
Quyết định 2137/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương nội bộ các dự án thuộc lĩnh vực Thuỷ lợi.
[ Ban hành: 15/11/2022 ] [ Hiệu lực: 15/11/2022 ]