"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 655/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Khai thác tổng hợp hồ chứa nước Vân Trục, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch và hồ chứa nước Bò Lạc, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 24/03/2023 ]
Quyết định 646/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 3).
[ Ban hành: 23/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
Quyết định 649/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Lao động - TB&XH và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tư vấn hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 2023 đến 2025.
[ Ban hành: 23/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
Quyết định 642/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
[ Ban hành: 23/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
Quyết định 615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 18 tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 21/03/2023 ]
Quyết định 618/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 19 tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 21/03/2023 ]
Quyết định 606/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Quyết định 1718/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/03/2023 ]
Quyết định 607/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định các vị trí được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án: Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (đợt 2).
[ Ban hành: 20/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/03/2023 ]
Quyết định 585/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận quyền sử dụng đất và chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 586/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận quyền sử dụng đất và chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 587/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất Trung tâm y tế huyện Tam Dương tại thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 588/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận quyền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất xây dựng Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 589/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận quyền sử dụng đất và chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 602/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 604/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 605/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác & PTNT thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định QPPL 04/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2023 ] [ Hiệu lực: 25/03/2023 ]
Quyết định 565/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy trình “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp giữa các cơ quan nhà nước và ngành điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Quyết định 570/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho thuê đất đối với khu đất xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Quyết định QPPL 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.
[ Ban hành: 10/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/03/2023 ]
Quyết định 527/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên (lần 2).
[ Ban hành: 08/03/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Quyết định 528/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm văn hóa thể thao và giải trí Vĩnh Phúc tại phường Ngô Quyền và phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (lần 2).
[ Ban hành: 08/03/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Quyết định 504/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2023-2024 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/03/2023 ] [ Hiệu lực: 07/03/2023 ]
Quyết định 507/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 07/03/2023 ] [ Hiệu lực: 07/03/2023 ]
Quyết định 476/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 03/03/2023 ] [ Hiệu lực: 03/03/2023 ]
Quyết định 480/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 10) cho Công ty Cổ phần Vina-CPK thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện II, tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 03/03/2023 ] [ Hiệu lực: 03/03/2023 ]
Quyết định 483/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đơn giá dự toán thực hiện nhiệm vụ đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công: Giảm cấp vật liệu cháy trên rừng phòng hộ thuộc Trung tâm Phát triển lâm nông nghiệp năm 2023.
[ Ban hành: 03/03/2023 ] [ Hiệu lực: 03/03/2023 ]
Quyết định 481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 03/03/2023 ] [ Hiệu lực: 03/03/2023 ]
Quyết định 482/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 03/03/2023 ] [ Hiệu lực: 03/03/2023 ]