"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 1046/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao văn hoá công vụ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030".
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1047/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án “Đột phá về công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025".
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1048/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển nguồn kinh phí năm 2021 sang năm 2022.
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1051/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khu vực I và chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2025.
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1055/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1037/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thưởng tiền cho học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2021 – 2022.
[ Ban hành: 01/06/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Quyết định 1018/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 27/05/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ]
Quyết định 1007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho Công ty Cổ phần Đầu tư AMANE thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực II-giai đoạn 1) tại các xã Liên Hoà, Liễn Sơn và thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 1002/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 1003/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 1001/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 25/05/2022 ] [ Hiệu lực: 25/05/2022 ]
Quyết định 987/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số chính sách hỗ trợ học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích trong học tập giai đoạn 2022-2025”.
[ Ban hành: 23/05/2022 ] [ Hiệu lực: 23/05/2022 ]
Quyết định 962/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 963/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 965/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 966/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định QPPL 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Quyết định 946/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025.
[ Ban hành: 16/05/2022 ] [ Hiệu lực: 16/05/2022 ]
Quyết định 912/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Yên để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Bá Hiến (nay là thị trấn Bá Hiến), huyện Bình Xuyên do bị chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư để giao cho UBND huyện Bình Xuyên quản lý.
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định QPPL 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/05/2022 ] [ Hiệu lực: 23/05/2022 ]
Quyết định 906/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
Quyết định 905/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
Quyết định 907/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
Quyết định 882/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nội bộ các dự án do Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 11/05/2022 ] [ Hiệu lực: 11/05/2022 ]
Quyết định QPPL 13/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 21/05/2022 ]
Quyết định 874/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 09/05/2022 ] [ Hiệu lực: 09/05/2022 ]
Quyết định 844/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Sở Y tế.
[ Ban hành: 05/05/2022 ] [ Hiệu lực: 05/05/2022 ]
Quyết định 841/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 Giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 04/05/2022 ] [ Hiệu lực: 04/05/2022 ]
Quyết định 827/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tiền Châu, khu vực 2 tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
[ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/04/2022 ]
Quyết định 829/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỉ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân huyện Lập Thạch và Công viên sinh thái văn hóa hồ Đồng Khoắm, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/04/2022 ]