"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 2631/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo mở rộng Đường nội thị thị trấn Lập Thạch đoạn ĐT.306 từ Km19+200-Km20+553.
Quyết định 2828/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND xã Tam Hồng thực hiện công trình: Khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá QSD đất tại đồng Bồ Hòn, thôn Lâm Xuyên xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2830/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2833/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc về lĩnh vực thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2834/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết 05 thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2835/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt cụ thể hóa một số danh mục công trình tại Quyết định số 1717/QĐ-CT ngày 04/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy hoạch phát triển Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc đến 2020 định hướng 2030 (lần 2).
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2805/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu 4 tại thành phố Vĩnh Yên (khu vực tổ dân phố Vĩnh Thịnh, Thanh Giã – phường Khai Quang).
[ Ban hành: 16/11/2020 ] [ Hiệu lực: 16/11/2020 ]
Quyết định 2806/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 16/11/2020 ] [ Hiệu lực: 16/11/2020 ]
Quyết định 2817/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Gốc Gạo, xã Kim Long, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 16/11/2020 ] [ Hiệu lực: 16/11/2020 ]
Quyết định 2820/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/11/2020 ] [ Hiệu lực: 16/11/2020 ]
Quyết định 2783/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 13/11/2020 ]
Quyết định 2794/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần đầu tư và vật liệu xây dựng Sơn Hải tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 13/11/2020 ]
Quyết định 2795/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 2.0.
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 13/11/2020 ]
Quyết định 2778/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Cái Ngang, thôn Lạc Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 13/11/2020 ]
Quyết định 2786 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 13/11/2020 ]
Quyết định 2766/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/11/2020 ] [ Hiệu lực: 12/11/2020 ]
Quyết định 2746/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới cầu Vân Tập trên ĐT.305.
[ Ban hành: 11/11/2020 ] [ Hiệu lực: 11/11/2020 ]
Quyết định 2748/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 11/11/2020 ] [ Hiệu lực: 11/11/2020 ]
Quyết định 2732/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND xã Hồ Sơn để thực hiện dự án: Khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Quyết định 2731/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho UBND Tam Quan để thực hiện dự án: Khu đất dịch vụ, đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Vàng, thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/11/2020 ] [ Hiệu lực: 09/11/2020 ]
Quyết định QPPL 38/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/11/2020 ] [ Hiệu lực: 19/11/2020 ]
Quyết định 2721/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án sản xuất gia công linh kiện điện tử của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Tâm tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/11/2020 ] [ Hiệu lực: 06/11/2020 ]
Quyết định 2721/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án sản xuất gia công linh kiện điện tử của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Tâm tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/11/2020 ] [ Hiệu lực: 06/11/2020 ]
Quyết định 2725/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung có mục tiêu cho UBND Thành phố Vĩnh Yên để thực hiện dự án Điểm trường cho trường Tiểu học Khai Quang.
[ Ban hành: 06/11/2020 ] [ Hiệu lực: 06/11/2020 ]
Quyết định 2715/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ đối với khu đất thương mại dịch vụ tại tổ dân phố Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 05/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/11/2020 ]
Quyết định 2718/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá thanh lý tài sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2).
[ Ban hành: 05/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/11/2020 ]
Quyết định 2718/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá thanh lý tài sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2).
[ Ban hành: 05/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/11/2020 ]
Quyết định 2689/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu công viên cây xanh tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 03/11/2020 ] [ Hiệu lực: 03/11/2020 ]
Quyết định 2675/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với diện tích đất đã giao (đợt 1) cho Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Bạch Mã (trước đây là Công ty TNHH MTV Bạch Mã) thuê thực hiện dự án Trung tâm đào tạo nghề và xuất khẩu lao động tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 02/11/2020 ] [ Hiệu lực: 02/11/2020 ]
Quyết định 2679/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất New Protec Vina của Công ty TNHH New Protec Vina tại KCN Bình Xuyên II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/11/2020 ] [ Hiệu lực: 02/11/2020 ]