"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Vĩnh Phúc HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định QPPL 47/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/10/2019 ] [ Hiệu lực: 21/10/2019 ]
Quyết định QPPL 48/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/10/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
Quyết định QPPL 46/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 20/10/2019 ]
Quyết định QPPL 45/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 04/10/2019 ] [ Hiệu lực: 15/10/2019 ]
Quyết định QPPL 44/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/09/2019 ] [ Hiệu lực: 11/10/2019 ]
Quyết định 2378/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất bổ sung cho Công ty TNHH Đại Thanh để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng siêu thị vật liệu xây dựng, thiết bị nội ngoại thất tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/09/2019 ] [ Hiệu lực: 30/09/2019 ]
Quyết định 2365/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đợt 1 để thực hiện dự án kinh doanh sản phẩm nội ngoại thất, vật tư xây lắp của Công ty TNHH trang trí nội thất ASIAN tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 27/09/2019 ]
Quyết định 2368/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Bến xe khách Vĩnh Phúc tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 27/09/2019 ]
Quyết định 2372/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt địa điểm nghiên cứu lập QHCTXD tỷ lệ 1/500 Học viện An ninh nhân dân tại huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 27/09/2019 ] [ Hiệu lực: 27/09/2019 ]
Quyết định 2346/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc đối với điểm đất xây dựng trụ sở công ty tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2347/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo cảnh quan và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường khu vực Bãi rác tạm cũ Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2348/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuê Khu Gò Rùa, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2349/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc đối với điểm đất xây dựng giếng khoan số 3 tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2350/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và điều chỉnh trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2356/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Điều chỉnh nội dung giao và cho thuê đất theo QHCTXD tỷ lệ 1/500 dự án: Khu du lịch sinh thái Đại Lải (khu A) do Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải làm chủ đầu tư tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2334/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất Nhà văn hóa thôn Hương Vị sang đất cơ sở tôn giáo để giao cho UBND xã Hương Sơn xây dựng Chùa Hương Vị tại xã hương Sơn, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 25/09/2019 ] [ Hiệu lực: 25/09/2019 ]
Quyết định 2307/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch vị trí các điểm tập kết vật liệu dư thừa từ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và Chấp thuận phạm vi địa điểm tập kết vật liệu dư thừa từ hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Bình Xuyên
[ Ban hành: 24/09/2019 ] [ Hiệu lực: 24/09/2019 ]
Quyết định 2289/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án: Nắn chỉnh tuyến đê Hữu sông Phó Đáy từ cống Triệu, xã Triệu Đề kết nối với tuyến đê Tả sông Lô kéo dài.
[ Ban hành: 23/09/2019 ] [ Hiệu lực: 23/09/2019 ]
Quyết định 2284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh tên Dự án “Khu nhà ở công nhân của Công ty TNHH in điện tử Minh Đức”.
[ Ban hành: 20/09/2019 ] [ Hiệu lực: 20/09/2019 ]
Quyết định 2285/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cầu thôn Nội, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/09/2019 ] [ Hiệu lực: 20/09/2019 ]
Quyết định 2280/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển sang hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất thuê của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long thuộc dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 19/09/2019 ] [ Hiệu lực: 19/09/2019 ]
Quyết định 2279/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Mức lệ phí thực hiện thủ tục hành chính “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” tại Quyết định số: 1906/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
[ Ban hành: 19/09/2019 ] [ Hiệu lực: 19/09/2019 ]
Quyết định 2273/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH LAVICHEM để giao cho Công ty TNHH CHERNG WEI VIỆT NAM thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí CHERNG WEI VIỆT NAM tại KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/09/2019 ] [ Hiệu lực: 18/09/2019 ]
Quyết định 2249/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) để thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại Tiến Phượng tại xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]
Quyết định 2250/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đợt 1 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh thiết bị vật liệu điện và vật liệu xây dựng của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hòa Bình tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]
Quyết định 2252/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho UBND xã Hải Lựu thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng Khu đất dịch vụ tại Khu Ven Gò Làng Giữa, thôn Làng Len, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]
Quyết định 2253/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi vụ Mùa, vụ Đông năm 2018; năm 2019 và 2020.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]
Quyết định 2256/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Hanh Thơm của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hanh Thơm tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]
Quyết định 2257/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho UBND xã Phương Khoan để thực hiện dự án: Khu đất ở để giải quyết tồn tại về đất đai theo Kết luận số 425/KL-CT ngày 15/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh và đất đấu giá QSDĐ tại khu Ruộng Mang, thôn Tiến Bộ, và khu Thang Lác - Nương Ớt, thôn Ngạc Thị, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]
Quyết định 2261/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh hình thức thuê đất đối với diện tích đất thuê của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tam Dương tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/09/2019 ] [ Hiệu lực: 17/09/2019 ]