100
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp
Tổng số: 100 văn bản

Quyết định QPPL 10/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 10/04/2022 ]
Quyết định 614/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Trung tâm Phát triển lâm, nông nghiệp Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/03/2022 ] [ Hiệu lực: 28/03/2022 ]
Quyết định 582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.
[ Ban hành: 24/03/2022 ] [ Hiệu lực: 24/03/2022 ]
Quyết định 362/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố 01 danh mục TTHC và Phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết TTHC được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp; bãi bỏ 03 danh mục thủ tục hành chính và 03 quy trình nội bộ lĩnh vực Lâm nghiệp và Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/02/2022 ] [ Hiệu lực: 22/02/2022 ]
Quyết định 260/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 07/02/2022 ] [ Hiệu lực: 07/02/2022 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 11/01/2022 ] [ Hiệu lực: 11/01/2022 ]
Quyết định 3629/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh mục kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022.
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]
Quyết định 3516/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 01).
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 24/12/2021 ]
Quyết định 3525/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố 01 danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 24/12/2021 ]
Quyết định QPPL 64/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/12/2021 ] [ Hiệu lực: 28/12/2021 ]
Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 16/12/2021 ]
Quyết định 3431/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.
[ Ban hành: 15/12/2021 ] [ Hiệu lực: 15/12/2021 ]
Quyết định 3299/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2026.
[ Ban hành: 03/12/2021 ] [ Hiệu lực: 03/12/2021 ]
Quyết định 3198/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và phê duyệt 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/11/2021 ] [ Hiệu lực: 23/11/2021 ]
Quyết định 3123/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Vĩnh Phúc”.
[ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
Quyết định 3003/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận danh hiệu “Nghề truyền thống Vĩnh Phúc”.
[ Ban hành: 01/11/2021 ] [ Hiệu lực: 01/11/2021 ]
Quyết định 2865/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 2).
[ Ban hành: 14/10/2021 ] [ Hiệu lực: 14/10/2021 ]
Quyết định 2629/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống thiên tai thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 25/09/2021 ] [ Hiệu lực: 25/09/2021 ]
Quyết định QPPL 53/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/09/2021 ] [ Hiệu lực: 22/09/2021 ]
Quyết định 2345/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT.
[ Ban hành: 26/08/2021 ] [ Hiệu lực: 26/08/2021 ]
Quyết định 2282/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt cụ thể danh mục một số dự án đường lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, cứu hộ kết hợp dân sinh tại Quyết định 770/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025.
[ Ban hành: 19/08/2021 ] [ Hiệu lực: 19/08/2021 ]
Quyết định 2284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đề cương nhiệm vụ Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 19/08/2021 ] [ Hiệu lực: 19/08/2021 ]
Quyết định QPPL 44/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phát triển, sử dụng rừng và quản lý lâm sản; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/08/2021 ] [ Hiệu lực: 28/08/2021 ]
Quyết định 2078/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 04/08/2021 ] [ Hiệu lực: 04/08/2021 ]
Quyết định 2029/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch hỗ trợ chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ trên cây lúa giai đoạn 2022 – 2024.
[ Ban hành: 30/07/2021 ] [ Hiệu lực: 30/07/2021 ]
Quyết định 1758/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thay đổi cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/07/2021 ] [ Hiệu lực: 02/07/2021 ]
Quyết định 1760/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố 01 danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp và bãi bỏ 03 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 02/07/2021 ] [ Hiệu lực: 02/07/2021 ]
Quyết định 1577/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
[ Ban hành: 17/06/2021 ] [ Hiệu lực: 17/06/2021 ]
Quyết định 1555/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện; Hạt Kiểm lâm cấp huyện; Bộ phận một cửa cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 16/06/2021 ] [ Hiệu lực: 16/06/2021 ]
Quyết định 1561/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.
[ Ban hành: 16/06/2021 ] [ Hiệu lực: 16/06/2021 ]