"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 2631/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo mở rộng Đường nội thị thị trấn Lập Thạch đoạn ĐT.306 từ Km19+200-Km20+553.
Quyết định 747/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/03/2021 ] [ Hiệu lực: 30/03/2021 ]
Quyết định 741/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty cổ phần Kháng sản DKH để giao cho Công ty TNHH Phúc Đại Lợi tiếp tục thuê đất thực hiện dự án gia công cơ khí tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/03/2021 ] [ Hiệu lực: 29/03/2021 ]
Quyết định 742/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Top Intercube Electronics Vina của Công ty TNHH Top Intercube ElectronicsVina tại Lô C1, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/03/2021 ] [ Hiệu lực: 29/03/2021 ]
Quyết định 737/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
[ Ban hành: 29/03/2021 ] [ Hiệu lực: 29/03/2021 ]
Quyết định 738/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sức khỏe bà mẹ- Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tiếp nhận, giải quyết và trả kết tại Trạm Y tế tuyến xã.
[ Ban hành: 29/03/2021 ] [ Hiệu lực: 29/03/2021 ]
Quyết định 739/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính; thay thế trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
[ Ban hành: 29/03/2021 ] [ Hiệu lực: 29/03/2021 ]
Quyết định 740/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ của Sở Y tế tiếp nhận, giải quyết và trả kết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/03/2021 ] [ Hiệu lực: 29/03/2021 ]
Quyết định 729/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh dự toán lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[ Ban hành: 26/03/2021 ] [ Hiệu lực: 26/03/2021 ]
Quyết định 705/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/03/2021 ] [ Hiệu lực: 24/03/2021 ]
Quyết định 635/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nâng công suất của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 15/03/2021 ]
Quyết định 637/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2021 ] [ Hiệu lực: 15/03/2021 ]
Quyết định 631/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án sản xuất xe buýt Daewoo của Công ty TNHH Xe buýt Daewoo Việt Nam tại lô CN 9, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Quyết định 600/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Quyết định 597/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy công nghiệp King Duan Việt Nam của Công ty TNHH Công nghiệp King Duan Việt Nam tại Lô A6, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Quyết định 603/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt danh mục đồ án tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2021).
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Quyết định 592/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính và Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
[ Ban hành: 10/03/2021 ] [ Hiệu lực: 10/03/2021 ]
Quyết định 573/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 09/03/2021 ] [ Hiệu lực: 09/03/2021 ]
Quyết định 571/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Nghĩa kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/03/2021 ] [ Hiệu lực: 08/03/2021 ]
Quyết định 524/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/03/2021 ] [ Hiệu lực: 05/03/2021 ]
Quyết định 555/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hoàng Văn Đăng.
[ Ban hành: 05/03/2021 ] [ Hiệu lực: 05/03/2021 ]
Quyết định 556/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Tô Quang Hưng.
[ Ban hành: 05/03/2021 ] [ Hiệu lực: 05/03/2021 ]
Quyết định 558/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Hảo.
[ Ban hành: 05/03/2021 ] [ Hiệu lực: 05/03/2021 ]
Quyết định 566/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Vũ Phương.
[ Ban hành: 05/03/2021 ] [ Hiệu lực: 05/03/2021 ]
Quyết định 568/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Phùng Thị Thu Hà.
[ Ban hành: 05/03/2021 ] [ Hiệu lực: 05/03/2021 ]
Quyết định 507/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Đường nối từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Vành đai 2, TP. Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 03/03/2021 ] [ Hiệu lực: 03/03/2021 ]
Quyết định 495/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi diện tích đất xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố số 1 (cũ) tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên do không còn nhu cầu sử dụng để giao cho UBND thành phố Phúc Yên quản lý theo quy định.
[ Ban hành: 02/03/2021 ] [ Hiệu lực: 02/03/2021 ]
Quyết định 487/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 487/QĐ-UBND Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND xã Kim Long thực hiện dự án: Khu đất giãn dân, tái định cư và đấu giá QSD đất tại khu đồng May Mặc, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 01/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/03/2021 ]
Quyết định 490/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nhà máy Key Technology Hà Nội của Công ty TNHH Key Technology Hà Nội, KCN Thăng Long, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 01/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/03/2021 ]
Quyết định 491/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường Vành đai 4 đi đê Tả sông Hồng.
[ Ban hành: 01/03/2021 ] [ Hiệu lực: 01/03/2021 ]