624
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Tổng số: 624 văn bản

Quyết định QPPL 18/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền cho một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 02/06/2023 ] [ Hiệu lực: 12/06/2023 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 01/06/2023 ] [ Hiệu lực: 01/06/2023 ]
Quyết định 1102/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho UBND thị trấn Yên Lạc để thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng Công trình Nhà văn hoá và Khuôn viên cây xanh tại thôn Vĩnh Trung, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 22/05/2023 ] [ Hiệu lực: 22/05/2023 ]
Quyết định 1048/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bàn giao đất (đợt 1) cho Ủy ban nhân dân xã Bàn Giản để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Đồng Cạn, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/05/2023 ]
Quyết định 1049/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận quyền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền hàng năm đối với 02 khu đất xây dựng Trụ sở đơn vị sự nghiệp công lập của Trung tâm y tế huyện Sông Lô tại xã Lãng Công, xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/05/2023 ]
Quyết định 903/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 27/04/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ]
Quyết định 904/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp tỉnh Vĩnh Phúc theo phương pháp đa chia nối (MDMC)-Khu vực phía Đông TP Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên (TT Bá Hiến và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên) và Dự án Đường dây 110KV Bá Thiện – Khai Quang tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 1).
[ Ban hành: 27/04/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ]
Quyết định 906/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thuê thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Dương 1 - khu vực 2, huyện Tam Dương (đợt 1).
[ Ban hành: 27/04/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ]
Quyết định 911/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án: Trạm biến áp 500KV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối (đợt 1) tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Trạm biến áp 220kV Bá thiện và Đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện, tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (Đợt 1); Đường hạ tầng khung làng đại học, thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các khu đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Địa phận: Xã Thanh Vân, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 27/04/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ]
Quyết định 913/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án: Trạm biến áp 220kV và đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện, địa phận: Xã Minh Quang và xã Tam Quan, huyện Tam Đảo và dự án Đường Khu công nghiệp Tam Dương I (ĐT.310) đến Khu công nghiệp Tam Dương II (đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh), địa phận xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/04/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ]
Quyết định 914/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trạm biến áp 110KV Sông Lô và Nhánh rẽ. Địa điểm: xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 27/04/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ]
Quyết định QPPL 08/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/04/2023 ] [ Hiệu lực: 25/04/2023 ]
Quyết định 889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 24/04/2023 ]
Quyết định 839/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Quyết định 844/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/04/2023 ]
Quyết định 798/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính thu tiền thuê đất hàng năm cho Công ty Cổ phần đầu tư AMANE thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa (khu vực II, giai đoạn 1) tại các xã: Liên Hòa, Liễn Sơn và TT Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/04/2023 ] [ Hiệu lực: 13/04/2023 ]
Quyết định 768/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phúc Yên.
[ Ban hành: 07/04/2023 ] [ Hiệu lực: 07/04/2023 ]
Quyết định 769/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 07/04/2023 ] [ Hiệu lực: 07/04/2023 ]
Quyết định 750/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 05/04/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]
Quyết định 736/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận lại và chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất xây dựng Trụ sở đơn vị sự nghiệp công lập của Trung tâm y tế huyện Tam Đảo tại xã Đạo Trù, xã Hồ Sơn huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 04/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/04/2023 ]
Quyết định 737/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận và chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Khu đất xây dựng Trụ sở đơn vị sự nghiệp công lập Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 04/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/04/2023 ]
Quyết định 738/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận quyền sử dụng đất và chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất xây dựng Trụ sở đơn vị sự nghiệp công lập của Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 04/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/04/2023 ]
Quyết định QPPL 05/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/03/2023 ] [ Hiệu lực: 10/04/2023 ]
Quyết định 711/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 31/03/2023 ] [ Hiệu lực: 31/03/2023 ]
Quyết định 606/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Quyết định 1718/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/03/2023 ]
Quyết định 585/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận quyền sử dụng đất và chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 586/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận quyền sử dụng đất và chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 587/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất Trung tâm y tế huyện Tam Dương tại thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 588/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận quyền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất xây dựng Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định 589/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận quyền sử dụng đất và chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]