236
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Tổng số: 236 văn bản

Quyết định 2828/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND xã Tam Hồng thực hiện công trình: Khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá QSD đất tại đồng Bồ Hòn, thôn Lâm Xuyên xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/11/2020 ] [ Hiệu lực: 17/11/2020 ]
Quyết định 2783/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 13/11/2020 ]
Quyết định 2794/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần đầu tư và vật liệu xây dựng Sơn Hải tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 13/11/2020 ]
Quyết định 2732/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND xã Hồ Sơn để thực hiện dự án: Khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Quyết định 2731/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho UBND Tam Quan để thực hiện dự án: Khu đất dịch vụ, đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Vàng, thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/11/2020 ] [ Hiệu lực: 09/11/2020 ]
Quyết định 2721/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án sản xuất gia công linh kiện điện tử của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Tâm tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/11/2020 ] [ Hiệu lực: 06/11/2020 ]
Quyết định 2721/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án sản xuất gia công linh kiện điện tử của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Minh Tâm tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 06/11/2020 ] [ Hiệu lực: 06/11/2020 ]
Quyết định 2715/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ đối với khu đất thương mại dịch vụ tại tổ dân phố Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 05/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/11/2020 ]
Quyết định 2675/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với diện tích đất đã giao (đợt 1) cho Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Bạch Mã (trước đây là Công ty TNHH MTV Bạch Mã) thuê thực hiện dự án Trung tâm đào tạo nghề và xuất khẩu lao động tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 02/11/2020 ] [ Hiệu lực: 02/11/2020 ]
Quyết định 2679/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất New Protec Vina của Công ty TNHH New Protec Vina tại KCN Bình Xuyên II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/11/2020 ] [ Hiệu lực: 02/11/2020 ]
Quyết định 2650/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Tường đối với điểm đất xây dựng chi nhánh Ngân hàng cấp 3 tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/10/2020 ] [ Hiệu lực: 27/10/2020 ]
Quyết định 2651/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại và phát triển nông thôn Thanh Hương để giao cho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thái Sơn tiếp tục thuê đất thực hiện dự án xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 27/10/2020 ] [ Hiệu lực: 27/10/2020 ]
Quyết định 2649/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/10/2020 ] [ Hiệu lực: 27/10/2020 ]
Quyết định 2607/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển hình thức sử dụng từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với điểm đất của Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 20/10/2020 ] [ Hiệu lực: 20/10/2020 ]
Quyết định 2598/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính nội dung Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất và thời hạn giao đất, cho thuê đất của dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn (giai đoạn 1) tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17/01/2017).
[ Ban hành: 19/10/2020 ] [ Hiệu lực: 19/10/2020 ]
Quyết định 2514/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 09/10/2020 ]
Quyết định 2506/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 3) và đính chính nội dung Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc giao đất (đợt 2) thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 08/10/2020 ] [ Hiệu lực: 08/10/2020 ]
Quyết định 2481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh giao đất theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
Quyết định 2481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh giao đất theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
Quyết định 2456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy KJ Technology Vina của Công ty TNHH KJ Technology Vina tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
Quyết định 2457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy ELTS Vina của Công ty TNHH ELTS Vina tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
Quyết định 2362/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sky Light của Công ty Cổ phần điện tử Thiên Quang tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/09/2020 ] [ Hiệu lực: 22/09/2020 ]
Quyết định 2363/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Công ty Cổ phần Heriz Việt Nam của Công ty Cổ phần Heriz Vina tại Lô P, KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/09/2020 ] [ Hiệu lực: 22/09/2020 ]
Quyết định 2365/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sản xuất linh kiện ô tô, xe máy; sản xuất khuân mẫu cơ khí và các sản phẩm cơ khí khác của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1tại Lô C11, C12, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/09/2020 ] [ Hiệu lực: 22/09/2020 ]
Quyết định 2353/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 2) cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực thành phố Phúc Yên tại phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên.
[ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
Quyết định 2312/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Thiên Phúc tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 15/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
Quyết định 2304/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sản xuất bao bì và nhựa dân dụng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Quốc Đạt tại Lô P, KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/09/2020 ] [ Hiệu lực: 14/09/2020 ]
Quyết định 2291/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Lĩnh ở tổ dân phố Điền Lương, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương (lần hai).
[ Ban hành: 14/09/2020 ] [ Hiệu lực: 14/09/2020 ]
Quyết định 2293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Duy Văn Địa chỉ: Thôn Khoái Thượng, xã Đức Bác, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 14/09/2020 ] [ Hiệu lực: 14/09/2020 ]
Quyết định 2300/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/09/2020 ] [ Hiệu lực: 14/09/2020 ]