521
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Tổng số: 521 văn bản

Quyết định 1007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất (đợt 1) cho Công ty Cổ phần Đầu tư AMANE thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực II-giai đoạn 1) tại các xã Liên Hoà, Liễn Sơn và thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 963/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định QPPL 15/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/05/2022 ] [ Hiệu lực: 01/06/2022 ]
Quyết định 912/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Yên để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Bá Hiến (nay là thị trấn Bá Hiến), huyện Bình Xuyên do bị chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư để giao cho UBND huyện Bình Xuyên quản lý.
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định 794/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/04/2022 ]
Quyết định 775/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần TMS Bất động sản khi thực hiện dự án Khu nhà ở TMS Land Hùng Vương tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định 776/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định 768/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bình Xuyên, tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 20/04/2022 ] [ Hiệu lực: 20/04/2022 ]
Quyết định 724/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định 660/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển sang hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất còn lại đối với điểm đất thuê thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Điểm dừng chân ngắm cảnh và quán dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
Quyết định 661/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển sang hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất còn lại đối với điểm đất thuê thực hiện dự án xây dựng nhà dịch vụ khu công viên trung tâm của Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
Quyết định 666/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
Quyết định 637/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/03/2022 ] [ Hiệu lực: 31/03/2022 ]
Quyết định 623/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH Công nghiệp TOYO TAKI Việt Nam để giao cho Công ty Cổ phần thiết bị và dịch vụ TCE tiếp tục thuê đất thực hiện dự án nhà máy TCE tại khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/03/2022 ] [ Hiệu lực: 30/03/2022 ]
Quyết định 611/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất cho UBND xã An Tường thực hiện đầu tư hạ tầng: Khu đất dịch vụ, đất đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Rùa, thôn Thủ Độ, xã An tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 28/03/2022 ] [ Hiệu lực: 28/03/2022 ]
Quyết định 585/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 24/03/2022 ] [ Hiệu lực: 24/03/2022 ]
Quyết định 574/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chuyển tài sản của Sở Tài nguyên và Môi trường cho Văn phòng Đăng ký đất đai quản lý và sử dụng.
[ Ban hành: 23/03/2022 ] [ Hiệu lực: 23/03/2022 ]
Quyết định 564/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/03/2022 ] [ Hiệu lực: 22/03/2022 ]
Quyết định 554/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/03/2022 ] [ Hiệu lực: 22/03/2022 ]
Quyết định 526/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh giao đất cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên.
[ Ban hành: 18/03/2022 ] [ Hiệu lực: 18/03/2022 ]
Quyết định 442/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/03/2022 ] [ Hiệu lực: 07/03/2022 ]
Quyết định 414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao đất bổ sung theo QHCT tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bình Xuyên, tại KCN Bình Xuyên, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 01/03/2022 ] [ Hiệu lực: 01/03/2022 ]
Quyết định 387/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/02/2022 ] [ Hiệu lực: 25/02/2022 ]
Quyết định 358/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc của Công ty TNHH Một thành viên xử lý môi trường Trung Nguyên.
[ Ban hành: 21/02/2022 ] [ Hiệu lực: 21/02/2022 ]
Quyết định 303/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Powernet Vina của Công ty TNHH Powernet Vina tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/02/2022 ] [ Hiệu lực: 15/02/2022 ]
Quyết định 275/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Sản xuất, gia công linh kiện điện tử SDT” của Công ty TNHH SDT Vina tại Lô CN02-5, KCN Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/02/2022 ] [ Hiệu lực: 08/02/2022 ]
Quyết định 267/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH Phát triển cụm Công nghiệp Hoàng Lâu.
[ Ban hành: 08/02/2022 ] [ Hiệu lực: 08/02/2022 ]
Quyết định 268/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Sản xuất, gia công linh kiện điện tử SDT II” của Công ty TNHH SDT Vina II tại Lô CN03-7, KCN Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/02/2022 ] [ Hiệu lực: 08/02/2022 ]
Quyết định 269/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất giầy Phúc Yên của Công ty Cổ phần giầy Phúc Yên tại Đường Trần Phú, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/02/2022 ] [ Hiệu lực: 08/02/2022 ]
Quyết định 230/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón Quế Lâm Phương Bắc tại TDP Đại Phúc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc.
[ Ban hành: 28/01/2022 ] [ Hiệu lực: 28/01/2022 ]