36
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 36 văn bản

Quyết định 1314/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 10/06/2020 ] [ Hiệu lực: 10/06/2020 ]
Quyết định 1303/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán: Trích đo địa chính thửa đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, Cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đơn lẻ, thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 09/06/2020 ] [ Hiệu lực: 09/06/2020 ]
Quyết định QPPL 23/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 12/06/2020 ]
Quyết định QPPL 24/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 12/06/2020 ]
Quyết định 1253/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí cho UBND các huyện, thành phố để chi hỗ trợ cho cán bộ thôi việc theo nguyện vọng.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 02/06/2020 ]
Quyết định 1205/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí cho UBND các huyện Bình Xuyên, Sông Lô để chi hỗ trợ cho cán bộ thôi việc theo nguyện vọng.
[ Ban hành: 26/05/2020 ] [ Hiệu lực: 26/05/2020 ]
Quyết định 1206/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để chi hỗ trợ cho cán bộ thôi việc tự nguyện.
[ Ban hành: 26/05/2020 ] [ Hiệu lực: 26/05/2020 ]
Quyết định 1170/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư dự án Đường vành đai II, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng - Quốc Lộ 2B.
[ Ban hành: 19/05/2020 ] [ Hiệu lực: 19/05/2020 ]
Quyết định 1132/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung có mục tiêu vốn cho huyện Tam Dương để thực hiện dự án Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Thanh Vân.
[ Ban hành: 15/05/2020 ] [ Hiệu lực: 15/05/2020 ]
Quyết định 1110/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung có mục tiêu kế hoạch vốn cho UBND các huyện, thành để thực hiện các dự án từ các nguồn Tăng thu, Tiết kiệm chi, Kết dư ngân sách... (các nguồn bổ sung tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020).
[ Ban hành: 13/05/2020 ] [ Hiệu lực: 13/05/2020 ]
Quyết định 1094/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để chi hỗ trợ cho cán bộ thôi việc theo nguyện vọng.
[ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 12/05/2020 ]
Quyết định 1095/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 12/05/2020 ]
Quyết định 1097/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hội Hợp, Khai Quang, Đồng Tâm và xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 12/05/2020 ]
Quyết định QPPL 21/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 10/05/2020 ]
Quyết định 56/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định 57/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định QPPL 61/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất (đợt 2) và bổ sung kinh phí định giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất (đợt 2) và bổ sung kinh phí định giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định QPPL 52/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/11/2019 ] [ Hiệu lực: 18/11/2019 ]
Quyết định QPPL 44/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/09/2019 ] [ Hiệu lực: 11/10/2019 ]
Quyết định 2348/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuê Khu Gò Rùa, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2230/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trích Quỹ dự trữ tài chính để bù hụt thu NSNN năm 2018.
[ Ban hành: 12/09/2019 ] [ Hiệu lực: 12/09/2019 ]
Quyết định 2210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí cho UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND huyện Tam Dương để chi hỗ trợ cho 02 cán bộ, công chức, thôi việc theo nguyện vọng.
[ Ban hành: 09/09/2019 ] [ Hiệu lực: 09/09/2019 ]
Quyết định QPPL 38/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/08/2019 ] [ Hiệu lực: 02/09/2019 ]
Quyết định 1776/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Long, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 23/07/2019 ] [ Hiệu lực: 23/07/2019 ]
Quyết định 1769/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại Hướng Đạo, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 22/07/2019 ] [ Hiệu lực: 22/07/2019 ]
Quyết định 1755/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/07/2019 ] [ Hiệu lực: 18/07/2019 ]
Quyết định 1751/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đức Bác và Bạch Lưu, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 18/07/2019 ] [ Hiệu lực: 18/07/2019 ]
Quyết định 1752/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 18/07/2019 ] [ Hiệu lực: 18/07/2019 ]