133
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 133 văn bản

Quyết định 418/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên.
[ Ban hành: 23/02/2021 ] [ Hiệu lực: 23/02/2021 ]
Quyết định 419/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Phú và An Tường, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 23/02/2021 ] [ Hiệu lực: 23/02/2021 ]
Quyết định 420/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 23/02/2021 ] [ Hiệu lực: 23/02/2021 ]
Quyết định 290/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bàn hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
[ Ban hành: 02/02/2021 ] [ Hiệu lực: 02/02/2021 ]
Quyết định 273/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung kinh phí đô thị loại V năm 2020 cho các huyện.
[ Ban hành: 29/01/2021 ] [ Hiệu lực: 29/01/2021 ]
Quyết định 156/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2021 ]
Quyết định 142/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 21/01/2021 ] [ Hiệu lực: 21/01/2021 ]
Quyết định 111/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 24 thửa đất tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở tại khu Đồng Thâm, thôn Hùng 2 xã Đạo Tú huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 19/01/2021 ] [ Hiệu lực: 19/01/2021 ]
Quyết định 112/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh.
[ Ban hành: 19/01/2021 ] [ Hiệu lực: 19/01/2021 ]
Quyết định 83/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định 80/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 14/01/2021 ]
Quyết định 81/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 14/01/2021 ]
Quyết định 82/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 14/01/2021 ]
Quyết định 77/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho một số dự án đã hoàn thành thuộc trách nhiệm bố trí của ngân sách cấp tỉnh.
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 14/01/2021 ]
Quyết định QPPL 45/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 3409/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định 3360/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản gắn liền với thuê quyền sử dụng đất Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc (cũ).
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3439/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho dự án Đường Bảo chúc - Hoàng Hoa - Tam Quan huyện Tam Dương (phần điều chỉnh bổ sung).
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3428/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho một số dự án đã quyết toán thuộc trách nhiệm bố trí của ngân sách cấp tỉnh.
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3429/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho một số dự án Tỉnh duyệt đã quyết toán sử dụng nguồn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019.
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3324/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán chi phí quản lý dự án năm 2020 và phê duyệt Dự toán chi phí quản lý dự án năm 2021 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh.
[ Ban hành: 29/12/2020 ] [ Hiệu lực: 29/12/2020 ]
Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư dự án Đường vành đai II, thành phố Vĩnh Yên (đoạn từ QL2B đến QL2C) tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
Quyết định 3259/QĐĐC-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2533/QĐ-CT ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
[ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
Quyết định 3253/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá lô gỗ Sưa của UBND thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
Quyết định 3199/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Thu hồi dự toán kinh phí giao năm 2020 của Sở Y tế Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/12/2020 ] [ Hiệu lực: 18/12/2020 ]
Quyết định 3188/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại Đồng Vàng, thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 18/12/2020 ] [ Hiệu lực: 18/12/2020 ]
Quyết định 3185/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng và thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 14/12/2020 ]
Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]