52
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 52 văn bản

Quyết định 2199/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chuyển trụ sở làm việc của Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cho Trung tâm Văn hóa tỉnh.
[ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
Quyết định 2200/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại cụm kinh tế - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
Quyết định 2122/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư thuộc dự án điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất quy hoạch khu dân cư tập trung tại khu đồng Lạc Thịnh xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 20/08/2020 ] [ Hiệu lực: 20/08/2020 ]
Quyết định 2108/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 18/08/2020 ] [ Hiệu lực: 18/08/2020 ]
Quyết định 2058/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính tên dự án tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.
[ Ban hành: 11/08/2020 ] [ Hiệu lực: 11/08/2020 ]
Quyết định 2044/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính thông tin tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh.
[ Ban hành: 10/08/2020 ] [ Hiệu lực: 10/08/2020 ]
Quyết định 1883/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 29/07/2020 ] [ Hiệu lực: 05/08/2020 ]
Quyết định 1883/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 29/07/2020 ] [ Hiệu lực: 29/07/2020 ]
Quyết định 1833/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngoài nước Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2020 (kinh phí sự nghiệp).
[ Ban hành: 23/07/2020 ] [ Hiệu lực: 23/07/2020 ]
Quyết định 1838/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án do UBND huyện Bình Xuyên và Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn làm chủ đầu tư.
[ Ban hành: 23/07/2020 ] [ Hiệu lực: 23/07/2020 ]
Quyết định 1662/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư phục vụ GPMB khu đô thị mới chùa Hà Tiên và nút giao thông ngã 5 Gốc Vừng dự án Đường vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2B - QL2C.
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 13/07/2020 ]
Quyết định 1663/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư phục vụ GPMB dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía nam).
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 13/07/2020 ]
Quyết định 1642/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho dự án Đường qua khu Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc từ nguồn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh (nguồn bổ sung tăng chi ĐTPT ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 TW giao).
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Quyết định 1593/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản gắn với thuê quyền sử dụng đất nộp tiền một lần khu đất 3C - Đại Lải tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên.
[ Ban hành: 07/07/2020 ] [ Hiệu lực: 07/07/2020 ]
Quyết định QPPL 28/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 và Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[ Ban hành: 19/06/2020 ] [ Hiệu lực: 01/07/2020 ]
Quyết định 1314/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 10/06/2020 ] [ Hiệu lực: 10/06/2020 ]
Quyết định 1303/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán: Trích đo địa chính thửa đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, Cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đơn lẻ, thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 09/06/2020 ] [ Hiệu lực: 09/06/2020 ]
Quyết định QPPL 23/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 12/06/2020 ]
Quyết định QPPL 24/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 12/06/2020 ]
Quyết định 1253/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí cho UBND các huyện, thành phố để chi hỗ trợ cho cán bộ thôi việc theo nguyện vọng.
[ Ban hành: 02/06/2020 ] [ Hiệu lực: 02/06/2020 ]
Quyết định 1205/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí cho UBND các huyện Bình Xuyên, Sông Lô để chi hỗ trợ cho cán bộ thôi việc theo nguyện vọng.
[ Ban hành: 26/05/2020 ] [ Hiệu lực: 26/05/2020 ]
Quyết định 1206/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để chi hỗ trợ cho cán bộ thôi việc tự nguyện.
[ Ban hành: 26/05/2020 ] [ Hiệu lực: 26/05/2020 ]
Quyết định 1170/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư dự án Đường vành đai II, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng - Quốc Lộ 2B.
[ Ban hành: 19/05/2020 ] [ Hiệu lực: 19/05/2020 ]
Quyết định 1132/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung có mục tiêu vốn cho huyện Tam Dương để thực hiện dự án Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Thanh Vân.
[ Ban hành: 15/05/2020 ] [ Hiệu lực: 15/05/2020 ]
Quyết định 1110/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung có mục tiêu kế hoạch vốn cho UBND các huyện, thành để thực hiện các dự án từ các nguồn Tăng thu, Tiết kiệm chi, Kết dư ngân sách... (các nguồn bổ sung tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020).
[ Ban hành: 13/05/2020 ] [ Hiệu lực: 13/05/2020 ]
Quyết định 1094/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để chi hỗ trợ cho cán bộ thôi việc theo nguyện vọng.
[ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 12/05/2020 ]
Quyết định 1095/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 12/05/2020 ]
Quyết định 1097/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hội Hợp, Khai Quang, Đồng Tâm và xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 12/05/2020 ] [ Hiệu lực: 12/05/2020 ]
Quyết định QPPL 21/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 10/05/2020 ]
Quyết định QPPL 08/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành giá nước sạch trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 22/01/2020 ] [ Hiệu lực: 01/02/2020 ]