317
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 317 văn bản

Quyết định 582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 17/03/2023 ] [ Hiệu lực: 17/03/2023 ]
Quyết định QPPL 04/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/03/2023 ] [ Hiệu lực: 25/03/2023 ]
Quyết định QPPL 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.
[ Ban hành: 10/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/03/2023 ]
Quyết định 481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 03/03/2023 ] [ Hiệu lực: 03/03/2023 ]
Quyết định 482/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 03/03/2023 ] [ Hiệu lực: 03/03/2023 ]
Quyết định 395/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 23/02/2023 ] [ Hiệu lực: 23/02/2023 ]
Quyết định 278/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đào tạo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 09/02/2023 ] [ Hiệu lực: 09/02/2023 ]
Quyết định 241/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính.
[ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 06/02/2023 ]
Quyết định 233/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt) - đoạn qua phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 03/02/2023 ] [ Hiệu lực: 03/02/2023 ]
Quyết định 182/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
Quyết định 122/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích: Quản lý và Bảo trì hệ thống đường bộ do cấp tỉnh quản lý (Tuyến QL.2 đoạn Km30+600 - Km36+100 và đường gom khu vực cầu vượt đường sắt Km15+186,33 QL.2 địa phận thành phố Phúc Yên).
[ Ban hành: 17/01/2023 ] [ Hiệu lực: 17/01/2023 ]
Quyết định 53/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 12/01/2023 ]
Quyết định 55/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 12/01/2023 ]
Quyết định 56/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 12/01/2023 ]
Quyết định 39/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Quyết định 41/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Quyết định 2707/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính nội dung tại Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định 2718/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện chính sách, chế độ phát sinh năm 2022 (đợt 4).
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định 2708/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp trả tiền hàng năm tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định 2752/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
[ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
Quyết định 2618/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Quyết định 2619/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Quyết định QPPL 46/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Quyết định 2587/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định số 2587/QĐ-CT Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 21/12/2022 ] [ Hiệu lực: 21/12/2022 ]
Quyết định 2588/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 21/12/2022 ] [ Hiệu lực: 21/12/2022 ]
Quyết định 2562/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt, điều chỉnh giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Quyết định 2567/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Quyết định 2483/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bình Xuyên, tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/12/2022 ] [ Hiệu lực: 13/12/2022 ]
Quyết định QPPL 43/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Quyết định 2471/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.
[ Ban hành: 12/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/12/2022 ]