19
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 19 văn bản

Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất (đợt 2) và bổ sung kinh phí định giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất (đợt 2) và bổ sung kinh phí định giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
[ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
Quyết định QPPL 52/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 07/11/2019 ] [ Hiệu lực: 18/11/2019 ]
Quyết định QPPL 44/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 30/09/2019 ] [ Hiệu lực: 11/10/2019 ]
Quyết định 2348/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuê Khu Gò Rùa, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/09/2019 ] [ Hiệu lực: 26/09/2019 ]
Quyết định 2230/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trích Quỹ dự trữ tài chính để bù hụt thu NSNN năm 2018.
[ Ban hành: 12/09/2019 ] [ Hiệu lực: 12/09/2019 ]
Quyết định 2210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí cho UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND huyện Tam Dương để chi hỗ trợ cho 02 cán bộ, công chức, thôi việc theo nguyện vọng.
[ Ban hành: 09/09/2019 ] [ Hiệu lực: 09/09/2019 ]
Quyết định QPPL 38/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 23/08/2019 ] [ Hiệu lực: 02/09/2019 ]
Quyết định 1776/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Long, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 23/07/2019 ] [ Hiệu lực: 23/07/2019 ]
Quyết định 1769/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại Hướng Đạo, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 22/07/2019 ] [ Hiệu lực: 22/07/2019 ]
Quyết định 1755/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/07/2019 ] [ Hiệu lực: 18/07/2019 ]
Quyết định 1751/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đức Bác và Bạch Lưu, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 18/07/2019 ] [ Hiệu lực: 18/07/2019 ]
Quyết định 1752/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 18/07/2019 ] [ Hiệu lực: 18/07/2019 ]
Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định mức chi cụ thể việc tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 01/08/2019 ]
Nghị quyết 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thưởng vượt dự toán thu năm 2015 cho các huyện, thành phố.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; phân khai chi tiết nguồn vốn còn lại và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Quyết định 1656/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân khu tập thể Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.
[ Ban hành: 08/07/2019 ] [ Hiệu lực: 08/07/2019 ]
Quyết định 1646/QĐ--UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh giá đất dịch vụ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 05/07/2019 ] [ Hiệu lực: 05/07/2019 ]
Quyết định 1455/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thương phẩm thuộc dự án Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm - Đầm Vạc tại xã Thanh Trù và phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 13/06/2019 ] [ Hiệu lực: 13/06/2019 ]