237
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 237 văn bản

Quyết định 1048/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển nguồn kinh phí năm 2021 sang năm 2022.
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1055/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 02/06/2022 ] [ Hiệu lực: 02/06/2022 ]
Quyết định 1002/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 1003/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 962/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 965/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 966/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 795/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 25/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/04/2022 ]
Quyết định 721/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định 644/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 01/04/2022 ] [ Hiệu lực: 01/04/2022 ]
Quyết định 645/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 01/04/2022 ] [ Hiệu lực: 01/04/2022 ]
Quyết định 612/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 (Đợt 1).
[ Ban hành: 28/03/2022 ] [ Hiệu lực: 28/03/2022 ]
Quyết định QPPL 06/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức trích kinh phí và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 18/03/2022 ] [ Hiệu lực: 28/03/2022 ]
Quyết định 3677/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2022 cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/01/2022 ] [ Hiệu lực: 31/01/2022 ]
Quyết định 199/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2).
[ Ban hành: 27/01/2022 ] [ Hiệu lực: 27/01/2022 ]
Quyết định 203/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2021 sang năm 2022.
[ Ban hành: 27/01/2022 ] [ Hiệu lực: 27/01/2022 ]
Quyết định 215/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
[ Ban hành: 27/01/2022 ] [ Hiệu lực: 27/01/2022 ]
Quyết định 94/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất dịch vụ TDP Vinh Tiến, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 17/01/2022 ] [ Hiệu lực: 17/01/2022 ]
Quyết định 95/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 17/01/2022 ] [ Hiệu lực: 17/01/2022 ]
Quyết định 75/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/01/2022 ] [ Hiệu lực: 13/01/2022 ]
Quyết định 76/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/01/2022 ] [ Hiệu lực: 13/01/2022 ]
Quyết định 74/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/01/2022 ] [ Hiệu lực: 13/01/2022 ]
Quyết định 73/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 13/01/2022 ] [ Hiệu lực: 13/01/2022 ]
Quyết định QPPL 78/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất và tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 3655/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng vốn từ nguồn cấp tỉnh đã bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố; thu hồi về ngân sách cấp tỉnh kế hoạch vốn không có khả năng giải ngân và hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố để thực hiện các dự án quan trọng.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Quyết định 3688/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt dự toán thực hiện nhiệm vụ xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công và lập bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Quyết định 3689/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Quyết định 3691/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Quyết định 3605/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp trả tiền hàng năm tại xã Bàn Giản và xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch.
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]
Quyết định 3620/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]