85
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 85 văn bản

Quyết định 2817/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Gốc Gạo, xã Kim Long, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 16/11/2020 ] [ Hiệu lực: 16/11/2020 ]
Quyết định 2778/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Cái Ngang, thôn Lạc Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương.
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 13/11/2020 ]
Quyết định 2786 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 13/11/2020 ]
Quyết định 2748/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp kinh phí điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 11/11/2020 ] [ Hiệu lực: 11/11/2020 ]
Quyết định 2718/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá thanh lý tài sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2).
[ Ban hành: 05/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/11/2020 ]
Quyết định 2718/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá thanh lý tài sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2).
[ Ban hành: 05/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/11/2020 ]
Quyết định 2669/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đơn giá tài sản trên đất làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc trên địa huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 29/10/2020 ] [ Hiệu lực: 29/10/2020 ]
Quyết định 2669/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đơn giá tài sản trên đất làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc trên địa huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 29/10/2020 ] [ Hiệu lực: 29/10/2020 ]
Quyết định 2657/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 27/10/2020 ] [ Hiệu lực: 27/10/2020 ]
Quyết định 2642/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt số lượng cổ phần và giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 26/10/2020 ] [ Hiệu lực: 26/10/2020 ]
Quyết định 2643/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt số lượng cổ phần và giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần, phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.
[ Ban hành: 26/10/2020 ] [ Hiệu lực: 26/10/2020 ]
Quyết định 2644/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.
[ Ban hành: 26/10/2020 ] [ Hiệu lực: 26/10/2020 ]
Quyết định 2645/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 26/10/2020 ] [ Hiệu lực: 26/10/2020 ]
Quyết định 2627/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ tại các khu tái định cư của các dự án trên địa bàn huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định 2628/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ tại các khu tái định cư của dự án Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo.
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định 2620/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 21/10/2020 ]
Quyết định 2584/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ, cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị.
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Quyết định 2585/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trả nợ vốn vay Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB kỳ trả nợ tháng 10/2020.
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Quyết định 2581/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho dự án từ các nguồn Tiết kiệm chi, Dự phòng ngân sách... (các nguồn bổ sung tăng chi ĐTPT ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 TW giao).
[ Ban hành: 13/10/2020 ] [ Hiệu lực: 13/10/2020 ]
Quyết định 2524/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho dự án Đường trục Đông Tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên từ nguồn tăng thu, Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh (nguồn bổ sung tăng chi ĐTPT ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 TW giao).
[ Ban hành: 12/10/2020 ] [ Hiệu lực: 12/10/2020 ]
Quyết định 2529/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô.
[ Ban hành: 12/10/2020 ] [ Hiệu lực: 12/10/2020 ]
Quyết định 2531/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 12/10/2020 ] [ Hiệu lực: 12/10/2020 ]
Quyết định 2532/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
[ Ban hành: 12/10/2020 ] [ Hiệu lực: 12/10/2020 ]
Quyết định 2533/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 12/10/2020 ] [ Hiệu lực: 12/10/2020 ]
Quyết định 2508/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đơn giá tài sản trên đất làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
[ Ban hành: 08/10/2020 ] [ Hiệu lực: 08/10/2020 ]
Quyết định 2455/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đơn giá tài sản trên đất làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc trên địa bàn huyện Bình Xuyên.
[ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
Quyết định 2425/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đơn giá tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị và các loại cây trồng trên đất làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án: Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc Địa điểm: Trên địa bàn huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 28/09/2020 ] [ Hiệu lực: 28/09/2020 ]
Quyết định 2331/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại khu đất 20.132,8m2 thực hiện dự án theo quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường (địa phận xã Vĩnh Thịnh).
[ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 17/09/2020 ]
Quyết định 2306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đấttrả tiền hàng năm để thực hiện dự án theo quy hoạch Khu đô thị sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường.
[ Ban hành: 14/09/2020 ] [ Hiệu lực: 14/09/2020 ]
Quyết định 2213/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc.
[ Ban hành: 01/09/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]