"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Vĩnh Phúc HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Văn bản do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 01/08/2019 ]
Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]
Nghị quyết 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị (Khu đô thị mới Định Trung) tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án phát triển đô thị (Khu nhà ở đô thị) tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư thương mại và dịch vụ làng nghề Thanh Lãng tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực các xã Đồng Văn, Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực phía Bắc đường từ QL2C đi cầu Bì La, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện, các dự án không thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết HĐND tỉnh nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 1) năm 2019.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định mức chi cụ thể việc tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 01/08/2019 ]
Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về mức đóng góp, hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 01/08/2019 ]
Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số nội dung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 26/07/2019 ]
Nghị quyết 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thưởng vượt dự toán thu năm 2015 cho các huyện, thành phố.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; phân khai chi tiết nguồn vốn còn lại và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án phát triển đô thị (Khu đô thị mới) tại xã Đại Đồng và xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hỗ trợ kinh phí đóng góp của người dân sử dụng nước thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tán thành chủ trương thành lập 02 thị trấn: Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tán thành chủ trương thành lập 02 thị trấn: Đạo Đức, Bá Hiến thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề giám sát về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/07/2019 ] [ Hiệu lực: 15/07/2019 ]
Nghị quyết 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho ông Phạm Văn Sơn thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 11/07/2019 ]
Nghị quyết 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 11/07/2019 ]
Nghị quyết 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 11/07/2019 ] [ Hiệu lực: 11/07/2019 ]
NQ 28/NQ-HÐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
NQ 29/NQ-HÐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 18/12/2018 ]
NQ 30/NQ-HÐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 18/12/2018 ]