"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5004 văn bản
  Quyết định QPPL 36/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc thực hiện thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 07/10/2020 ] [ Hiệu lực: 01/11/2020 ]
  Quyết định 2489/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách,pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
  [ Ban hành: 06/10/2020 ] [ Hiệu lực: 06/10/2020 ]
  Quyết định 2481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh giao đất theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
  Quyết định 2481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh giao đất theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
  Quyết định 2476/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
  Quyết định 2457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy ELTS Vina của Công ty TNHH ELTS Vina tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
  Quyết định 2456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy KJ Technology Vina của Công ty TNHH KJ Technology Vina tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
  Quyết định 2455/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt đơn giá tài sản trên đất làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc trên địa bàn huyện Bình Xuyên.
  [ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
  Quyết định 2452/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện với UBND cấp huyện; nhân viên thú y cấp xã với UBND cấp xã trong công tác chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
  Quyết định 2451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHPK C4 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ tại huyện Bình Xuyên (lần 2).
  [ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
  Quyết định 2449/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Giao số lượng cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.
  [ Ban hành: 30/09/2020 ] [ Hiệu lực: 30/09/2020 ]
  Quyết định 2425/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt đơn giá tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị và các loại cây trồng trên đất làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án: Quản lý nguồn nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc Địa điểm: Trên địa bàn huyện Yên Lạc.
  [ Ban hành: 28/09/2020 ] [ Hiệu lực: 28/09/2020 ]
  Quyết định 2413/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2B cũ đoạn từ Km8+000 đến Km11+000 qua trung tâm huyện lỵ Tam Đảo.
  [ Ban hành: 25/09/2020 ] [ Hiệu lực: 25/09/2020 ]
  Quyết định 2401/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCXD tỉ lệ 1/5000 Khu vực phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị phía bắc hồ Đại Lải thuộc thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên (lần 2).
  [ Ban hành: 25/09/2020 ] [ Hiệu lực: 25/09/2020 ]
  Quyết định 2397/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2.
  [ Ban hành: 24/09/2020 ] [ Hiệu lực: 24/09/2020 ]
  Quyết định 2365/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sản xuất linh kiện ô tô, xe máy; sản xuất khuân mẫu cơ khí và các sản phẩm cơ khí khác của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1tại Lô C11, C12, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 22/09/2020 ] [ Hiệu lực: 22/09/2020 ]
  Quyết định 2363/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Công ty Cổ phần Heriz Việt Nam của Công ty Cổ phần Heriz Vina tại Lô P, KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 22/09/2020 ] [ Hiệu lực: 22/09/2020 ]
  Quyết định 2362/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sky Light của Công ty Cổ phần điện tử Thiên Quang tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 22/09/2020 ] [ Hiệu lực: 22/09/2020 ]
  Quyết định 2357/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Điều chỉnh nội dung chi từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã giao dự toán năm 2020 cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
  [ Ban hành: 22/09/2020 ] [ Hiệu lực: 22/09/2020 ]
  Quyết định 2355/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồng Thịnh xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.
  [ Ban hành: 22/09/2020 ] [ Hiệu lực: 22/09/2020 ]
  Quyết định 2354/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt QHCT tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương.
  [ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
  Quyết định 2353/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất (đợt 2) cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực thành phố Phúc Yên tại phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên.
  [ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
  Quyết định QPPL 35/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 28/09/2020 ]
  Quyết định 2340/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ QHPK A5 tỉ lệ 1/2000 phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương (lần 3).
  [ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 18/09/2020 ]
  Kế hoạch 159/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 18/09/2020 ]
  Quyết định 2331/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại khu đất 20.132,8m2 thực hiện dự án theo quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường (địa phận xã Vĩnh Thịnh).
  [ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 17/09/2020 ]
  Quyết định 2328/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
  [ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 17/09/2020 ]
  Quyết định 2327/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHPK C1 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ khu vực hai bên Quốc lộ 2 tại huyện Bình Xuyên (lần 1).
  [ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 17/09/2020 ]
  Quyết định 2320/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt điều chỉnh nội dung một số nội dung trong các đề tài thuộc 02 chương trình nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ (lần 2).
  [ Ban hành: 15/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
  Quyết định 2312/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Thiên Phúc tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường.
  [ Ban hành: 15/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]