"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2016Năm 2013Năm 2012Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm 2003
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 6893 văn bản
  Quyết định QPPL 18/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc Ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền cho một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  [ Ban hành: 02/06/2023 ] [ Hiệu lực: 12/06/2023 ]
  Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 02/06/2023 ] [ Hiệu lực: 02/06/2023 ]
  Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 01/06/2023 ] [ Hiệu lực: 01/06/2023 ]
  Quyết định 1195/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng cầu Bòn trên ĐT.302.
  [ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
  Quyết định 1190/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định số 1190/QĐ-UBND Về việc chuyển từ hình thức Nhà nước giao không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với Khu đất xây dựng Trụ sở đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà khách tỉnh Vĩnh Phúc – Văn phòng UBND tỉnh tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên.
  [ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
  Quyết định 1188/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý xe khách Vĩnh Phúc để làm bến xe tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch.
  [ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
  Quyết định 1178/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với các Quyết định liên quan đến QHCT tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ của Công ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
  Quyết định 1177/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ Dự án khu đô thị Việt Đức Legend City.
  [ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
  Quyết định 1176/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhung ở TDP Gò Dung, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên (lần đầu).
  [ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
  Quyết định 1175/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
  Quyết định 1171/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án: Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc); đoạn từ QL2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú; địa điểm: Xã Vân Hội và xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương.
  [ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
  Quyết định 1167/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công nhận lại và chuyển hình thức từ Nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất xây dựng Trụ sở đơn vị sự nghiệp công lập của Trung tâm y tế huyện Lập Thạch tại xã Bắc Bình, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
  Quyết định 1166/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Dịch vụ Minh Châu thuê đất tại thị trấn Vĩnh Tường do hết hạn sử dụng đất để giao cho UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức quản lý theo quy định.
  [ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
  Quyết định 1162/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
  [ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
  Quyết định 1159/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương nội bộ các dự án thuộc lĩnh vực Thuỷ lợi và nội bộ các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
  [ Ban hành: 29/05/2023 ] [ Hiệu lực: 29/05/2023 ]
  Quyết định 1157/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác đất thanh thải san gạt tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc của Công ty Cổ phần tập đoàn Mê Linh.
  [ Ban hành: 29/05/2023 ] [ Hiệu lực: 29/05/2023 ]
  Quyết định 1152/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể để tính bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 (đợt 5) và điều chỉnh một số nội dung tại các Quyết định số: 426/QĐ- UBND ngày 28/02/2023, 726/QĐ-UBND ngày 04/4/2023, 808/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 và 813/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh.
  [ Ban hành: 26/05/2023 ] [ Hiệu lực: 26/05/2023 ]
  Quyết định 1145/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công nhận lại quyền sử dụng đất và chuyển hình thức từ nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với đất xây dựng Trụ sở đơn vị sự nghiệp công lập của Trung tâm y tế thành phố Phúc Yên tại phường Hùng Vương và xã phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 26/05/2023 ] [ Hiệu lực: 26/05/2023 ]
  Quyết định 1137/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Điều chỉnh Quyết định số 1231/QĐ - UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “Về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc” (điều chỉnh lần 2).
  [ Ban hành: 25/05/2023 ] [ Hiệu lực: 25/05/2023 ]
  Quyết định 1132/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh thiết kế đô thị công trình Nhà ở xã hội XH02 và XH03 thuộc đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung (nay là phường Định Trung), thành phố Vĩnh Yên – Mountain view.
  [ Ban hành: 25/05/2023 ] [ Hiệu lực: 25/05/2023 ]
  Quyết định 1120/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách thuế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
  [ Ban hành: 23/05/2023 ] [ Hiệu lực: 23/05/2023 ]
  Quyết định 1103/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City (Giai đoạn II) tại TT Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 22/05/2023 ] [ Hiệu lực: 22/05/2023 ]
  Quyết định 1102/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc giao đất cho UBND thị trấn Yên Lạc để thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng Công trình Nhà văn hoá và Khuôn viên cây xanh tại thôn Vĩnh Trung, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc.
  [ Ban hành: 22/05/2023 ] [ Hiệu lực: 22/05/2023 ]
  Quyết định QPPL 17/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
  Quyết định QPPL 16/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định về trách nhiệm quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
  [ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
  Quyết định 1098/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ QHCXD tỷ lệ 1/5000 Phát triển du lịch, dịch vụ khu vực chân núi Tam Đảo đến năm 2030.
  [ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
  Quyết định 1097/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 (lần 1).
  [ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
  Quyết định 1096/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu B2 tỉ lệ 1/2000 khu vực phát triển đô thị, dịch vụ tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc, huyện Tam Dương (lần 1).
  [ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
  Quyết định 1095/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 (lần 2).
  [ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]