"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4627 văn bản
  Quyết định QPPL 62/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 07/01/2020 ]
  Quyết định QPPL 61/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
  Quyết định 3372/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc chuyển giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án và công tác di chuyển hoàn trả một số hạng mục công trình từ Ban giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất về chủ đầu tư dự án (đợt 1).
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
  Quyết định QPPL 60/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/01/2020 ]
  Quyết định QPPL 59/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ- UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 15/01/2020 ]
  Quyết định 3321/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
  Quyết định 3316/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý các quỹ đất từ Ban Giải phóng mặt bằng và PTQĐ tỉnh sang cho UBND các huyện, thành phố và Sở Tài chính.
  [ Ban hành: 26/12/2019 ] [ Hiệu lực: 26/12/2019 ]
  Quyết định QPPL 58/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/01/2020 ]
  Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất (đợt 2) và bổ sung kinh phí định giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  [ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
  Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất (đợt 2) và bổ sung kinh phí định giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  [ Ban hành: 24/12/2019 ] [ Hiệu lực: 24/12/2019 ]
  Quyết định 3263/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi đất (đợt 1) để thực hiện dự án Kinh doanh hàng gia dụng và nội thất của Doanh nghiệp tư nhân Nam Biên tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
  [ Ban hành: 23/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]
  Quyết định 3254/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất cho UBND huyện Sông Lô thực hiện đấu giá QSD đất tại điểm đất Nhà văn hóa (cũ) thôn Hùng Mạnh xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 23/12/2019 ] [ Hiệu lực: 23/12/2019 ]
  Quyết định QPPL 57/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
  Quyết định 3233/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh giao đất và giao đất bổ sung theo QHCT tỷ lệ 1:500 điều chỉnh dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon-City (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 27/11/2019) của Công ty CP đầu tư xây dựng Yên Lạc - Thăng Long tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc.
  [ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
  Quyết định 3221/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên , tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 19/12/2019 ] [ Hiệu lực: 19/12/2019 ]
  Quyết định 3216/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Quyết định 3215/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc chi trả trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Quyết định 3210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép Trung tâm Phát triển lâm, nông nghiệp Vĩnh Phúc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Cứu hộ PCCC kết hợp dân sinh trạm Bản Long xã Minh Quang, huyện Tam Đảo đoạn qua xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Quyết định 3209/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ khu đồi Mỵ, thôn Guồng, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh.
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Quyết định 3202/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty TNHH Thanh Tùng thuê thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh xăng dầu và chế phẩm dầu mỏ Thanh Tùng tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
  Quyết định 3194/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất (đợt 3) theo QHCT tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 cho Công ty Cổ phần TMS Bất động sản để thực hiện dự án Khu nhà ở TMS Land Hùng Vương, tại phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 17/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
  Quyết định 3193/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất (đợt 1) để xây dựng công trình: Khu đất dịch vụ, tái định cư, đất giãn dân, đấu giá, giao đất ở (giãn dân) tại xứ đồng Cửa Đình, thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo.
  [ Ban hành: 17/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
  Quyết định 3191/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng khách sạn, nhà hàng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Trường Hằng tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 17/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
  Quyết định 3159/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi đất thực hiện công trình: Đầu tư xây cơ sở kinh doanh xăng dầu và các chế phẩm dầu mỏ 168 của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng 168 tại xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường.
  [ Ban hành: 13/12/2019 ] [ Hiệu lực: 13/12/2019 ]
  Quyết định 3154/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án khu trưng bày, kinh doanh sản phẩm vật tư nông nghiệp của Công ty TNHH Gia đình Thịnh Vượng tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên.
  [ Ban hành: 12/12/2019 ] [ Hiệu lực: 12/12/2019 ]
  Quyết định 3153/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép Công ty cổ phần Gốm xây dựng Hợp Thịnh Phát Vĩnh Phúc chuyển hình thức nộp tiền thuê đất từ nộp tiền thuê đất hàng năm sang nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với điểm đất tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 12/12/2019 ] [ Hiệu lực: 12/12/2019 ]
  Nghị quyết 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
  Nghị quyết 97/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nước hợp vệ sinhvùng nông thôn và khai thác sử dụng các công trình cấp nước tập trung choNhân dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  [ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
  Nghị quyết 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thành lập Đoàn Giám sát tình hình triển khai các dự án đã được giao,cho thuê đất trên địa bàn tỉnh nhưng không triển khai thực hiện theo đúnghợp đồng cam kết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  [ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]
  Nghị quyết 95/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020
  [ Ban hành: 11/12/2019 ] [ Hiệu lực: 11/12/2019 ]