"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4860 văn bản
  Nghị quyết 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc chấp thuận thu hồi đất (bổ sung) để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
  Nghị quyết 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
  Nghị quyết 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
  Nghị quyết 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
  Nghị quyết 15/NQ-TTHĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
  Nghị quyết 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn WB.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
  Nghị quyết 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Yên.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
  Nghị quyết 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2020.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 17/07/2020 ]
  Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 07/07/2020 ]
  Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 07/07/2020 ]
  Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 – 2021.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
  Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
  Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/08/2020 ]
  Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
  [ Ban hành: 17/07/2020 ] [ Hiệu lực: 27/07/2020 ]
  Quyết định 1669/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất cho UBND xã Vĩnh Thịnh để thực hiện công trình: Khu đất dịch vụ tại Ao Sau thôn Liễu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 14/07/2020 ] [ Hiệu lực: 14/07/2020 ]
  Quyết định 1663/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư phục vụ GPMB dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía nam).
  [ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 13/07/2020 ]
  Quyết định 1662/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư phục vụ GPMB khu đô thị mới chùa Hà Tiên và nút giao thông ngã 5 Gốc Vừng dự án Đường vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2B - QL2C.
  [ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 13/07/2020 ]
  Quyết định 1660/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lập Quy hoạch chung đô thị Liên Châu, huyện Yên Lạc đến năm 2030.
  [ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 13/07/2020 ]
  Quyết định 1644/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 – 2025.
  [ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
  Quyết định 1642/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho dự án Đường qua khu Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc từ nguồn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh (nguồn bổ sung tăng chi ĐTPT ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 TW giao).
  [ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
  Quyết định 1639/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ thông số tầng cao xây dựng theo đồ án QHPK A4 tỷ lệ 1/2000 và điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu phố mới FairyTown tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (lần 3).
  [ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
  Quyết định 1631/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thành lập Công ty TNHH CH Flex Vina tại KCN Bình Xuyên II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
  Quyết định 1623/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục 9 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công thương thuộc phạm vi, chức năng của UBND cấp huyện.
  [ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
  Quyết định 1616/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao phụ trách Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 08/07/2020 ] [ Hiệu lực: 08/07/2020 ]
  Quyết định 1612/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chuyển chỉ tiêu biên chế viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh về đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện.
  [ Ban hành: 08/07/2020 ] [ Hiệu lực: 08/07/2020 ]
  Quyết định 1608/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường Tỉnh 310 tại thị trấn Bá Hiến và xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên (Khu số 04).
  [ Ban hành: 08/07/2020 ] [ Hiệu lực: 08/07/2020 ]
  Quyết định 1607/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường Nguyễn Tất Thành tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (Khu số 03).
  [ Ban hành: 08/07/2020 ] [ Hiệu lực: 08/07/2020 ]
  Quyết định 1594/QĐĐC-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2020.
  [ Ban hành: 07/07/2020 ] [ Hiệu lực: 07/07/2020 ]