"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4951 văn bản
  Quyết định QPPL 34/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 25/09/2020 ]
  Quyết định 2271/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
  [ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
  Quyết định 2270/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Đấu giá tài sản, Quản tài viên và danh thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quốc tich, Luật sư, Tư vấn pháp luật, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
  Quyết định 2264/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc hủy Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
  [ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
  Quyết định 2260/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Power Logics Vina của Công ty TNHH Power Logics Vina tại Lô CN15, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
  Quyết định 2257/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc chuyển mục đích sử dụng đất để giao cho Công ty cổ phần xây dựng số 1 Vĩnh Phúc thuê đất (đợt 1) thực hiện dự án mở rộng diện tích xây dựng nhà kho chứa cấu kiện bê tông đúc sẵn và gạch block tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
  Quyết định 2248/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ điều tiết, giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
  [ Ban hành: 08/09/2020 ] [ Hiệu lực: 08/09/2020 ]
  Quyết định 2240/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Cụm công nghiệp Hợp Thịnh trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
  [ Ban hành: 07/09/2020 ] [ Hiệu lực: 07/09/2020 ]
  Quyết định 2239/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ khu đồi Cao, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên của Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát.
  [ Ban hành: 07/09/2020 ] [ Hiệu lực: 07/09/2020 ]
  Quyết định QPPL 33/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định vị trí, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 04/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
  Quyết định 2206/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh hình thức thuê đất cho Công ty Cổ phần KeHin đã được giao đất (đợt 1) để thực hiện dự án: Xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh.
  [ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
  Quyết định 2203/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND Thị trấn Thổ Tang để thực hiện công trình: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Ca.
  [ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
  Quyết định 2202/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất (đợt 1) để thực hiện dự án: Khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại khu đồng Cổng Cái, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương.
  [ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
  Quyết định 2201/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan đăng ký thường trú và cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
  Quyết định 2200/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại cụm kinh tế - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường.
  [ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
  Quyết định 2199/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chuyển trụ sở làm việc của Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cho Trung tâm Văn hóa tỉnh.
  [ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
  Quyết định 1890/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 29/08/2020 ] [ Hiệu lực: 29/09/2020 ]
  Quyết định 2195/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
  [ Ban hành: 28/08/2020 ] [ Hiệu lực: 28/08/2020 ]
  Quyết định 2194/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT.
  [ Ban hành: 28/08/2020 ] [ Hiệu lực: 28/08/2020 ]
  Quyết định 2190/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê.
  [ Ban hành: 27/08/2020 ] [ Hiệu lực: 27/08/2020 ]
  Quyết định 2189/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt QHCT tỉ lệ 1/500 QHCT tỉ lệ 1/500 hai bên đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi khu danh thắng Tây Thiên huyện Tam Đảo và huyện Tam Dương.
  [ Ban hành: 27/08/2020 ] [ Hiệu lực: 27/08/2020 ]
  Quyết định 2184/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH PTXD Phú An (Tên trước đây là Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng TM Hải Hòa).
  [ Ban hành: 27/08/2020 ] [ Hiệu lực: 27/08/2020 ]
  Quyết định 2181/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất (giai đoạn 1) cho UBND xã Vĩnh Thịnh để thực hiện dự án: xây dựng công trình hạ tầng khu đất giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất tại Ao Ngoài thôn Liễu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường.
  [ Ban hành: 26/08/2020 ] [ Hiệu lực: 26/08/2020 ]
  Quyết định 2180/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện dự án: xây dựng công trình trụ sở làm việc Công an phường Nam Viêm thuộc Công an thành phố Phúc Yên tại phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên.
  [ Ban hành: 26/08/2020 ] [ Hiệu lực: 26/08/2020 ]
  Quyết định 2173/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi diện tích đất của Công ty Cổ phần Vicem thương mại Xi măng đối với điểm đất tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để giao cho UBND thành phố Vĩnh Yên quản lý theo quy định.
  [ Ban hành: 25/08/2020 ] [ Hiệu lực: 25/08/2020 ]
  Quyết định 2151/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 21/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
  Quyết định 2150/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 21/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
  Quyết định 2146/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Công ty TNHH Vina Shinhwa của Công ty TNHH Vina Shinhwa tại KCN Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 21/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
  Quyết định 2127/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích 20.190,0m2 đất nằm trong phạm vi quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường.
  [ Ban hành: 20/08/2020 ] [ Hiệu lực: 20/08/2020 ]
  Quyết định 2126/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo.
  [ Ban hành: 20/08/2020 ] [ Hiệu lực: 20/08/2020 ]