"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5230 văn bản
  Quyết định QPPL 45/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  [ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Quyết định QPPL 44/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
  [ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
  Quyết định QPPL 43/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
  Quyết định 3294/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn để quản lý và xây dựng công trình: Trạm bơm tưới và hệ thống kênh tưới vùng bãi xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]
  Quyết định 3293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND thị trấn Đại Đình để thực hiện dự án: Hạ tầng khu đất dịch vụ, đất tái định cư, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Lính - Ấp Đồn, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo.
  [ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]
  Quyết định 3285/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất (đợt 1) cho UBND thị trấn Đại Đình để thực hiện dự án: Khu đất dịch vụ, giãn dân, đất đấu giá QSD đất tại khu vực Kiểm Lâm đi Đại Điền – Hữu Tài thôn Sơn Thanh thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]
  Quyết định 3279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư dự án Đường vành đai II, thành phố Vĩnh Yên (đoạn từ QL2B đến QL2C) tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương.
  [ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
  Quyết định 3274/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
  Quyết định 3267/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  [ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
  Quyết định 3262/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư trại gà giống bố mẹ Yên Dương” của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại xã Yên Dương và xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
  Quyết định 3261/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Chăn nuôi gà giống bố mẹ Đạo Trù của Công ty TNHH Jafa Comfeed Việt Nam tại Lũng Phân Lân, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
  Quyết định 3259/QĐĐC-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quyết định số 2533/QĐ-CT ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
  [ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
  Quyết định 3255/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt Thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT.305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo.
  [ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
  Quyết định 3254/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động.
  [ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
  Quyết định 3253/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá lô gỗ Sưa của UBND thành phố Vĩnh Yên.
  [ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
  Quyết định 3250/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh Quyết định số 2523/QĐ-CT ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Văn kiện phi dự án “Hệ thống hỗ trợ giám sát vận hành hệ thống thủy lợi Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.
  [ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
  Quyết định 3232/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc tại thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
  Quyết định 3230/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất ISCVINA (giai đoạn 4) tại Lô A12-2, KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
  Quyết định 3229/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án CSY Tech Vina của Công ty TNHH CSY Tech Vina tại Lô CN 05, KCN Bình Xuyên II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
  Quyết định 3227/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Công ty TNHH ER Vina của Công ty TNHH ER Vina tại lô CN07, KCN Bình Xuyên II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
  Quyết định 3223/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT.
  [ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
  Quyết định 3221/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
  Quyết định 3220/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.
  [ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/12/2020 ]
  Quyết định 3211/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 21/12/2020 ] [ Hiệu lực: 21/12/2020 ]
  Quyết định 3209/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Phúc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
  [ Ban hành: 21/12/2020 ] [ Hiệu lực: 21/12/2020 ]
  Quyết định 3203/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thành lập Công ty TNHH SENTRONIX Việt Nam tại Lô CN-01, KCN Bình Xuyên II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 21/12/2020 ] [ Hiệu lực: 21/12/2020 ]
  Quyết định 3199/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Thu hồi dự toán kinh phí giao năm 2020 của Sở Y tế Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 18/12/2020 ] [ Hiệu lực: 18/12/2020 ]
  Quyết định 3185/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thay đổi thành viên Hội đồng và thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
  Quyết định 3173/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phân bổ vốn cho dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.
  [ Ban hành: 16/12/2020 ] [ Hiệu lực: 16/12/2020 ]
  Quyết định 3170/QĐ-CT [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chuyển chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.
  [ Ban hành: 16/12/2020 ] [ Hiệu lực: 16/12/2020 ]