"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ Công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Sổ tiếp nhận Phần đăng công báo In công báo
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành

Danh mục công báo