Trang chủ Tìm kiếm nâng cao Sơ đồ Site Download font
Chủ nhật 28/05/2017 13:30:11
Tra cứu
Theo số xuất bản
Theo năm xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Theo lĩnh vực
VB điều hành của UBND tỉnh
Theo tình trạng văn bản
Tổng số văn bản:
9569
Năm:   Số xuất bản:
12345...
Số/Ký hiệu VBNgày ban hànhCQ ban hànhTrích yếu nội dung VBVăn bản gốc
47/2016/QĐ-UBND 14/12/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
44/2016/QĐ-UBND 12/12/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
49/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017.
52/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Vĩnh Phúc.
56/2016/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
58/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Về chấp thuận các dự án, công trình thực hiện thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2017.
63/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc đặt tên đường, phố các thị trấn Vĩnh Tường, Thổ Tang, Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường.
47/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
48/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
50/NQ-HĐND 12/12/2016 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017.
12345...