Trang chủ Tìm kiếm nâng cao Sơ đồ Site Download font
Thứ tư 23/01/2019 12:46:05
Tra cứu
Theo số xuất bản
Theo năm xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Theo lĩnh vực
VB điều hành của UBND tỉnh
Theo tình trạng văn bản
Tổng số văn bản:
9994
Năm:   Số xuất bản:
12
Số/Ký hiệu VBNgày ban hànhCQ ban hànhTrích yếu nội dung VBVăn bản gốc
4/2019/QĐ-UBND 14/01/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
2/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
1/2019/QĐ-UBND 05/01/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.
33/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
3294/QĐ-UBND 28/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
3224/QĐ-UBND 25/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và Phát triển đô thị khu vực số 6 thuộc phường Xuân Hòa và phường Đồng Xuân - thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
3223/QĐ-UBND 25/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 2 thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
3156/QĐ-UBND 20/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc Phê duyệt điều chỉnh điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Việt Đức Legend City tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).
3184/QĐ-UBND 20/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
3183/QĐ-UBND 20/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các huyện, thành phố - tỉnh Vĩnh Phúc.
12