Trang chủ Tìm kiếm nâng cao Sơ đồ Site Download font
Thứ tư 21/08/2019 12:31:38
Tra cứu
Theo số xuất bản
Theo năm xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Theo lĩnh vực
VB điều hành của UBND tỉnh
Theo tình trạng văn bản
Tổng số văn bản:
10061
Năm:   Số xuất bản:
Số/Ký hiệu VBNgày ban hànhCQ ban hànhTrích yếu nội dung VBVăn bản gốc
1354/QĐ-UBND 31/05/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực Việc làm (Xuất khẩu lao động) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
1362/QĐ-UBND 31/05/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.
1333/QĐ-UBND 29/05/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Xây dựng.
1320/QĐ-UBND 28/05/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc và các Sở Quản lý chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
1321/QĐ-UBND 28/05/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.
1288/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.