Trang chủ Tìm kiếm nâng cao Sơ đồ Site Download font
Thứ ba 06/12/2016 01:31:08
Tra cứu
Theo số xuất bản
Theo năm xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Theo lĩnh vực
VB điều hành của UBND tỉnh
Theo tình trạng văn bản
Tổng số văn bản:
9548
Năm:   Số xuất bản:
Số/Ký hiệu VBNgày ban hànhCQ ban hànhTrích yếu nội dung VBVăn bản gốc
3741/QĐ-UBND 15/11/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.
3723/QĐ-UBND 11/11/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.
3689/QĐ-UBND 08/11/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.
03/2016/QĐ-UBND 08/11/2016 UBND Thành phố Vĩnh Yên Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố
3674/QĐ-UB 07/11/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
3663/QĐ-UBND 04/11/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.