"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Vĩnh Phúc HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Các thuộc tính
Số, ký hiệu 2279/QĐĐC-UBND Ngày ban hành 19/09/2019
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc Người ký Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tiến Hạnh
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Trích yếu Mức lệ phí thực hiện thủ tục hành chính “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” tại Quyết định số: 1906/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Ngày hiệu lực 19/09/2019 Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Phần hết hiệu lực
Công báo Số 29+30 Ngày 30/9/2019 Trang 220

Văn bản liên quan