"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Bảo hiểm Công nghiệp Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Lao động việc làm Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Xây dựng Đất đai
Các thuộc tính
Số, ký hiệu 35/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/07/2019
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Người ký Chủ tịch Trần Văn Vinh
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Trích yếu Về việc hỗ trợ kinh phí đóng góp của người dân sử dụng nước thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới.
Ngày hiệu lực 15/07/2019 Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Phần hết hiệu lực
Công báo Số 25+26 Ngày 28/8/2019 Trang 33

Văn bản liên quan