Trang chủ Tìm kiếm nâng cao Sơ đồ Site Download font
Thứ tư 19/12/2018 15:00:18
Tra cứu
Theo số xuất bản
Theo năm xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Theo lĩnh vực
VB điều hành của UBND tỉnh
Theo tình trạng văn bản
Tổng số văn bản:
9954
Năm:   Số xuất bản:
12
Số/Ký hiệu VBNgày ban hànhCQ ban hànhTrích yếu nội dung VBVăn bản gốc
30/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
3012/QĐ-UBND 05/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô.
3022/QĐ-UBND 05/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
3020/QĐ-UBND 05/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
3021/QĐ-UBND 05/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
3002/QĐ-UBND 04/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường.
3003/QĐ-UBND 04/12/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.
29/2018/QĐ-UBND 22/11/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.
2918/QĐ-UBND 22/11/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo.
2900/QĐ-UBND 21/11/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất gắn với cho thuê khu đất Trụ sở Bến xe khách Vĩnh Yên (cũ), tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
12