Trang chủ Tìm kiếm nâng cao Sơ đồ Site Download font
Chủ nhật 24/03/2019 12:25:39
Tra cứu
Theo số xuất bản
Theo năm xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Theo lĩnh vực
VB điều hành của UBND tỉnh
Theo tình trạng văn bản
Tổng số văn bản:
10025
Năm:   Số xuất bản:
12
Số/Ký hiệu VBNgày ban hànhCQ ban hànhTrích yếu nội dung VBVăn bản gốc
713/QĐ-UBND 05/03/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
720/QĐ-UBND 05/03/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc.
13/2019/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
11/2019/QĐ-UBND 26/02/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành quy định chế độ miễn, giảm về tiền thuê đất và giá cho thuê cơ sở hạ tầng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
12/2019/QĐ-UBND 26/02/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, bãi bỏ Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
646/QĐ-UBND 26/02/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc Phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 1 thuộc thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
647/QĐ-UBND 26/02/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ và đưa ra khỏi danh mục công bố lĩnh vực Việc làm, An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH
635/QĐ-UBND 25/02/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt Kế hoạch kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.
10/2019/QĐ-UBND 21/02/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Vĩnh Phúc.
260/QĐ-UBND 20/02/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Yên Bình thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất giãn dân, đấu giá, đất dịch vụ tại Cổng Mới thôn Yên Trù, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 1)
12